Cho Chủ tịch Lê Minh Tân vay tiền, công ty cổ phần Xây dựng 1369 (C69) bị xử phạt

Công ty cổ phần Xây dựng 1369 (mã C69) do ông Lê Minh Tân làm Chủ tịch HĐQT vừa bị xử phạt số tiền 85 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Ngày 13/6 vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 160/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Xây dựng 1369 (địa chỉ: Số 37, 38 phố Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) số tiền 85 triệu đồng.

Cổ phiếu C69 thanh khoản thấp, liên tục lao dốc thời gian gần đây.  
Cổ phiếu C69 thanh khoản thấp, liên tục lao dốc thời gian gần đây.  

Cụ thể, Công ty cổ phần Xây dựng 1369 bị xử phạt theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi theo khoản 12 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 1/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với cổ đông.

Theo Báo cáo tài chính tổng hợp được kiểm toán năm 2020, công ty phát sinh 1 giao dịch cho vay đối với cổ đông của công ty là ông Lê Minh Tân số tiền 12 tỷ đồng (theo Hợp đồng vay tiền ngày 6/12/2019, Phiếu chi ngày 6/12/2019 và 31/12/2019 của công ty).

Quyết định có hiệu lực từ ngày 13/6/2022.

Công ty cổ phần Xây dựng 1369 được thành lập từ năm 2003 ngành nghề khai thác đá, san lấp mặt bằng, bốc xúc, vận tải.

Phan Minh

Theo Doanh nghiệp Việt Nam