Chuyển động mới tại dự án Khu đô thị Nam sông Đa Nhim gần 13.600 tỷ đồng của Tập đoàn FLC

Mới đây, UBND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Nam sông Đa Nhim, thị trấn Liên Nghĩa, của CTCP Tập đoàn FLC.

Văn bản nêu rõ, thực hiện văn bản số 572/KHĐT-KTĐN ngày 29/3/2022 của Sở Kế hoạch & Đầu tư v/v đề nghị có ý kiến thẩm định về hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Nam sông Đa Nhim, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC. UBND huyện Đức Trọng đã giao các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện kiểm tra, rà soát tham mưu UBND huyện tham gia góp ý kiến theo quy định.

Xét báo cáo số 119/BC-TCKH ngày 22/4/2022 của Phòng Tài chính – Kế hoạch về việc góp ý dự án Khu đô thị Nam sông Đa Nhim. Căn cứ Thông báo số 112/TB-UBND ngày 26/4/2022 của UBND huyện về kết luận nội dung cuộc họp lãnh đạo UBND huyện ngày 26/4/2022.

Văn bản số 1059/UBND-VP của UBND huyện Đức Trọng về việc tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Nam sông Đa Nhim.  
Văn bản số 1059/UBND-VP của UBND huyện Đức Trọng về việc tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Nam sông Đa Nhim.  

Qua đó, UBND huyện này có ý kiến: Đối với nội dung góp ý về Cơ cấu, hiện trạng sử dụng đất, sự phù hợp với mục tiêu đầu tư đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển kinh – tế xã hội của huyện, điều kiện cho thuê, giao đất, danh mục dự án cần thu hồi đất, giải phóng mặt bằng: Ngày 02/8/2021, UBND huyện Đức Trọng có văn bản số 1977/UBND-VP về việc tham gia ý kiến đối với hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Nam sông Đa Nhim, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đối với mức độ phù hợp với kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; hệ số, mật độ xây dựng, độ cao, độ sâu trong lòng đất; yêu cầu sử dụng đất của dự án theo quy định hiện hành về tiêu chuẩn, định mức sử dụng đất của địa phương: phù hợp với Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 16/3/2020 của UBND huyện Đức Trọng v/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu đô thị Nam Sông Đa Nhim, thị trấn Liên Nghĩa.

Văn bản cũng nhấn mạnh, dự án Khu đô thị Nam sông Đa Nhim thuộc danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 tại Nghị quyết 01-NQ/ĐH ngày 03/11/2020 của Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, phù hợp với kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025 và hàng năm được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại Quyết định số 3107/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 và Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 13/01/2022, phù hợp với định hướng phát triển huyện Đức Trọng trở thành thị xã giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 theo tinh thần của Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 12/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng.

Tuy nhiên, Công ty đề xuất tiến độ thực hiện dự án từ Quý I/2022 đến Quý II/2027 là chưa phù hợp với tiến độ triển khai công trình trọng điểm của tỉnh, đề nghị Công ty xem xét, điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án.

Cũng liên quan đến dự án này, trước đó, vào tháng 3/2022 Bộ Kế hoạch Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cũng đã có văn bản về việc dừng xem xét hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án KĐT Nam sông Đa Nhim.

Đồng thời, tại văn bản 749/STC-ĐT được Sở Tài chính tỉnh Lâm đồng ban hành vào ngày 13/4/2022 về năng lực tài chính dự án Khu đô thị Nam sông Đa Nhim của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC có nêu rõ, về vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án Khu đô thị Nam sông Đa Nhim, Căn cứ điểm a, khoản 2 Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013 thì điều kiện về năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất 2 theo tiến độ của chủ đầu tư phải “Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 héc ta; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 héc ta trở lên”.

Chuyển động mới tại dự án Khu đô thị Nam sông Đa Nhim gần 13.600 tỷ đồng của Tập đoàn FLC - Ảnh 1

Như vậy, theo quy định Công ty phải có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư, tương ứng với vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án là 2.038.080 triệu đồng (=13.587.198 triệu đồng x 20%). Tại báo cáo tài chính năm 2020, nguồn vốn chủ sở hữu đến 31/12/2020 là 13.424.907 triệu đồng. Tuy nhiên đến thời điểm thẩm định chưa có báo cáo tài chính năm 2021 nên Sở Tài chính không đủ cơ sở để tham gia ý kiến về vốn chủ sở hữu bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của chủ đầu tư.

Sở Tài chính cũng cho biết, trước đó đã nhận được Văn bản số 572/KHĐT-KTĐN ngày 29/3/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị có ý kiến thẩm định về hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Nam sông Đa Nhim, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC.

Dự án Khu đô thị Nam sông Đa Nhim của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC có địa điểm thực hiện tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng. Dự án có tổng mức đầu tư 13.587.198 triệu đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu 2.470.879 triệu đồng và vốn huy động 11.116.319 triệu đồng. Dự án có diện tích sử dụng đất 153,65 ha, với tiến độ thực hiện tư năm 2022 đến năm 2027.

Trên thực tế, dự án này của Tập đoàn FLC đang đứng trước nguy cơ bị ‘khai tử’. Cụ thể, mới đây, UBND huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) đã có Báo cáo số 137/BC-UBND về tình hình triển khai thực hiện các đồ án quy hoạch, dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tài trợ lập quy hoạch trên địa bàn huyện. Trong đó dự án khu đô thị Nam sông Đa Nhim do Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC khảo sát, nghiên cứu được đề xuất dừng xem xét chấp thuận đầu tư.

Anh Huy

Theo Chất lượng và Cuộc sống