Công ty TNHH MTV Thành Đạt Lai Châu bị cưỡng chế thuế

Công ty TNHH MTV Thành Đạt Lai Châu bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế quá hạn hơn 1,7 tỷ đồng.

Chi cục Thuế khu vực Phong Thổ - Sìn Hồ vừa ban hành Quyết định số 54/QĐ-CCTKV-KĐT ngày 8/5/2024, về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty TNHH MTV Thành Đạt Lai Châu.

Công ty TNHHMTV Thành Đạt Lai Châu bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.
Công ty TNHHMTV Thành Đạt Lai Châu bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Thành Đạt Lai Châu (MST: 6200006088; địa chỉ tổ dân phố Pa So, thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) bị cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do doanh nghiệp nợ tiền thuế, tiền chậm nộp đã quá 120 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thuế, hết hạn gia hạn nộp thuế.

Số tiền bị cưỡng chế hơn 1,7 tỷ đồng, quyết định có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm kể từ ngày 8/5/2024.

Trong thời gian này, nếu Công ty TNHH MTV Thành Đạt Lai Châu sử dụng số hóa đơn thì được coi là sử dụng hóa đơn không hợp pháp (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

Được biết, Công ty TNHH MTV Thành Đạt Lai Châu hoạt động từ ngày 06/06/2006, kinh doanh bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan; nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; vận tải hàng hóa....

Mai Anh

Theo Tài chính doanh nghiệp