Đà Nẵng lên phương án di dời 17 khu tập thể xuống cấp

17 khu tập thể xuống cấp ở trung tâm thành phố thuộc sở hữu của nhà nước sẽ được di dời trong thời gian tới.

 

Đà Nẵng lên kịch bản di dời những chung cư xuống cấp nghiêm trọng trong thời gian tới
Đà Nẵng lên kịch bản di dời những chung cư xuống cấp nghiêm trọng trong thời gian tới

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch thực hiện di dời, giải tỏa 17 khu tập thể xuống cấp thuộc sở hữu Nhà nước thực hiện trong năm 2022-2023. UBND thành phố giao UBND các quận Hải Châu, Thanh Khê tăng cường vận động người dân chấp hành việc di dời, bàn giao lại nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, trong các khu tập thể xuống cấp chưa giải tỏa hiện nay có 2 khu mức độ nguy hiểm cấp D (gồm các khu tập thể tại số 5 Nguyễn Thái Học và số 50-52 Lê Lai); 14 khu tập thể mức độ nguy hiểm cấp C (gồm: 42 Trần Kế Xương, 3 Nguyễn Thái Học, 28-30, 57, 324 Hùng Vương, 9, 76 Trần Phú, 346-348 Phan Châu Trinh, 35 Hoàng Diệu, 158B Lê Lợi, 22, 48, 104, 110 Lý Thái Tổ) và 1 khu tập thể mức độ nguy hiểm cấp B tại số 25 Hùng Vương.

Theo kế hoạch, khu tập thể số 5 Nguyễn Thái Học sẽ được giải tỏa trong quý 2/2022; khu tập thể số 50-52 Lê Lai giải tỏa trong tháng 8/2022 với tổng số hộ di dời là 11 hộ. Các khu tập thể cấp C sẽ hoàn thành giải tỏa trong năm 2022 với tổng 84 hộ di dời; trong đó, hai khu tập thể 48 Lý Thái Tổ và 110 Lý Thái Tổ thực hiện giải tỏa trong quý 2/2022. Khu tập thể cấp B tại số 25 Hùng Vương thực hiện giải tỏa trong năm 2023, di dời 10 hộ.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện di dời, giải tỏa các khu tập thể xuống cấp theo Kế hoạch này và các khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND thành phố định kỳ hằng tháng để xem xét, chỉ đạo; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát hệ số phân bổ các tầng khi xác định giá trị hỗ trợ về đất đối với các hộ thuộc diện di dời, giải tỏa các khu tập thể xuống cấp thuộc sở hữu nhà nước, báo cáo đề xuất UBND thành phố trong tháng 6/2022.

UBND thành phố giao UBND các quận Hải Châu, Thanh Khê xây dựng kế hoạch thực hiện giải tỏa, di dời từng khu tập thể xuống cấp trên địa bàn; tập trung thực hiện việc di dời, giải tỏa các khu tập thể xuống cấp theo phương án di dời, giải tỏa đã được UBND thành phố phê duyệt; chủ động, kịp thời giải quyết các vướng mắc trong thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền cần có ý kiến đề xuất, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Riêng đối với các khu tập thể cấp D, UBND thành phố giao UBND quận Hải Châu tập trung vận động người dân chấp hành việc di dời, bàn giao lại nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; chủ động bố trí địa điểm để di dời các hộ dân trong trường hợp xảy ra sự cố công trình hoặc cưỡng chế thu hồi nhà; thông báo lần cuối yêu cầu ngươi dân bàn giao nhà và chịu hoàn toàn trách nhiệm trong trường hợp xảy ra sự cố công trình.

Trường hợp các hộ vẫn không chấp hành bàn giao nhà, UBND quận Hải Châu đề xuất thực hiện cưỡng chế thu hồi nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định.UBND hai quận Hải Châu, Thanh Khê có trách nhiệm đề xuất phương án khai thác sử dụng đất sau khi giải tỏa, di dời các khu tập thể xuống cấp để phục vụ phát triển kinh tế, xã hội thành phố; gửi Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Bên cạnh đó, báo cáo tình hình thực hiện di dời, giải tỏa các khu tập thể xuống cấp theo kế hoạch này và các khó khăn, vướng mắc, gửi Sở Xây dựng trước ngày 25 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

Thế Sơn

Theo Chất lượng và cuộc sống