Đà Nẵng: UBND các quận, huyện được phép giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định 34/2021/QĐ-UBND giao UBND các quận, huyện được phép giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất.

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định 34/2021/QĐ-UBND quy định cụ thể việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Một góc đô thị Đà Nẵng.  
Một góc đô thị Đà Nẵng.  

Theo đó, hàng năm UBND các phường, xã rà soát, đề xuất, báo cáo UBND các quận, huyện danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do nhà nước quản lý trên địa bàn phường, xã. Dựa trên danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do nhà nước quản lý mà UBND các quận, huyện tổng hợp, UBND các quận, huyện chỉ đạo Phòng TN&MT, UBND các phường, xã phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật TN&MT Đà Nẵng tiến hành đo đạc xác định vị trí, diện tích của từng thửa đất.

Đối với các thửa đất sử dụng vào mục đích công cộng, thiết chế văn hóa, UBND các quận, huyện phối hợp với Sở Xây dựng nghiên cứu quy hoạch và nhu cầu sử dụng đất của từng địa phương phù hợp với quy hoạch chung tại khu vực. Trong thời gian không quá 7 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện báo cáo UBND TP Đà Nẵng xem xét, quyết định để đưa quỹ đất vào khai thác.

Đối với các thửa đất sử dựng vào các mục đích khác mà được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa theo quy định mà chỉ tiếp giáp với 1 người sử dụng đất liền kề có nhu cầu sử dụng thì giao đất cho người sử dụng đất liền kề đó theo quy định tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ.

Trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa theo quy định mà tiếp giáp với từ 2 người sử dụng đất liền kề trở lên thì giao đất thông qua hình thúc đấu giá quyền sử dụng đất khi có từ hai người sử đụng đất liền kề trở lên có nhu cẩu sử dụng thửa đất nhỏ hẹp; giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các trường hợp chỉ có một người có nhu cầu sử dụng đất.

Dựa trên đề xuất danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do nhà nước quản lý và phương án sử dụng đất theo quy định tại Quyết định này, Phòng TN&MT các quận, huyện báo cáo UBND quận, huyện thông báo việc lấy ý kiến đến UBND các phường, xã. UBND các phường, xã có trách nhiệm thông tin việc lấy ý kiến đến người dân nơi có đất.

Trong không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của UBND các phường xã theo quy định tại Quyết định này, Phòng TN&MT các quận, huyện hoàn thiện phương án sử dụng đất, báo cáo UBND các quận, huyện xem xét, phê duyệt. Căn cứ phương án sử dụng đất được phê duyệt, UBND các quận, huyện gửi hồ sơ đến Sở TN&MT thẩm định, trình UBND TP Đà Nẵng phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các quận, huyện.

Hải Châu

Theo Doanh nghiệp Việt Nam