Đà Nẵng: Chủ động chia sẻ thông tin với các nhà đầu tư trong đề xuất ý tưởng quy hoạch

UBND TP Đà Nẵng giao Sở Xây dựng chủ trì, chủ động phối hợp, chia sẻ thông tin với các nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân trong đề xuất ý tưởng quy hoạch.

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Quang Nam vừa có Công văn 7204 gửi Ban Đô thị - HĐND TP Đà Nẵng, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện; các BQL dự án, trong đó giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan; UBND các quận, huyện; các BQL dự án chủ động tăng cường phối hợp, trao đổi và chia sẻ thông tin với các nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân trong đề xuất ý tưởng quy hoạch, nhất là cung cấp hồ sơ quy hoạch trước đây.

Sở Xây dựng chủ động phối hợp, chia sẻ thông tin với các nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân trong đề xuất ý tưởng quy hoạch.  
Sở Xây dựng chủ động phối hợp, chia sẻ thông tin với các nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân trong đề xuất ý tưởng quy hoạch.  

Yêu cầu của lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng là “đảm bảo các ý tưởng phù hợp với định hướng phát triển của TP, quy hạch chung và các quy hoạch đã được phê duyệt nhưng còn phù hợp, tránh mất thời gian xin chủ trương điều chỉnh quy hoach, ảnh hưởng tiến độ lập quy hoạch phân khu, dẫn đến kéo dài thời gian xúc tiến, kêu gọi các dự án đầu tư”.

UBND TP Đà Nẵng cũng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các địa phương chủ động mời các chuyên gia tham gia góp ý ngay trong quá trình lập quy hoạch phân khu và quá trình lấy ý kiến, nhất là cộng đồng dân cư, doanh nghiệp cần đảm bảo thực chất, hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện.

Cùng đó, UBND TP Đà Nẵng giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Ban Đô thị - HĐND TP Đà Nẵng tiến hành rà soát, rút ngắn thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch số 111/KH-UBND (ngày 10/6/2021), nhất là các nhóm nhiệm vụ về việc lập, phê duyệt quy hoạch phân khu và ban hành Quy chế quản lý kiến trúc; định kỳ 3 tháng/lần dự thảo báo cáo trình UBND TP báo cáo Ban Cán sự đảng UBND TP báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy để theo dõi, chỉ đạo.

Trước đó, ngày 21/10/2021, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lê Minh Trung đã có Thông báo số 07/TB-HĐND về việc Thường trực HĐND TP Đà Nẵng thống nhất theo đề nghị của UBND TP về việc chưa trình tại kỳ họp cuối năm 2021 của HĐND TP Đà Nẵng nội dung Quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng thời Thường trực HĐND TP Đà Nẵng thống nhất chưa trình kỳ họp thứ 4 HĐND TP báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND TP về “Công tác triển khai Đồ án quy hoạch chung TP đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; giao Ban Đô thị tham mưu Đoàn giám sát có văn bản trình HĐND TP đề nghị lùi thời gian báo cáo kết quả giám sát chuyên đề sang kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng giữa năm 2022.

Đối với các chương trình, đề án, kế hoạch, đồ án có tầm quan trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển của TP, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng đề nghị UBND TP chỉ đạo các sở, ngành liên quan cần có sự trao đổi với Thường trực HĐND, các Ban HĐND TP trong quá trình lập và trước khi trình cơ quan có thẩm quyền quyết định. Một số chương trình, đề án quan trọng cần báo cáo HĐND TP theo quy định.

Hải Châu

Theo Doanh nghiệp Việt Nam