Đắk Nông công bố vị trí 5 dự án kinh doanh nhà ở với tổng diện tích 270ha

270 ha đất được UBND tỉnh Đắk Nông để dành thực hiện xây dựng 5 dự án kinh doanh nhà ở dưới dạng phân lô bán nền tại các huyện Đắk R'lấp, Đắk Mil, Cư Jút.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, ông Lê Trọng Yên vừa ký Quyết định công bố các khu vực được thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (đợt 1) năm 2021.

Đắk Nông công bố vị trí 5 dự án kinh doanh nhà ở với tổng diện tích 270ha - Ảnh 1

Cụ thể, 5 khu vực được thực hiện dự án gồm: Khu nhà ở xã hội tổ 7, 8 thị trấn Ea T’ling (huyện Cư Jút); khu dân cư số 1, thôn Đắk Kim, xã Đắk Lao (huyện Đắk Mil); khu dân cư số 2, thôn Thuận Hòa, xã Thuận An (huyện Đắk Mil); Khu dân cư số 3 giai đoạn 2, tổ dân phố 5, thị trấn Kiến Đức và thôn 6, 7 xã Kiến Thành (huyện Đắk R'lấp); hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 3, thị trấn Kiến Đức (huyện Đắk R’lấp). Tổng cộng 5 khu vực thực hiện các dự án trên có diện tích 270,9 ha.

Theo quyết định này, UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu, điều kiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan tổ chức công bố các khu vực được thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trên cổng thông tin điện tử của đơn vị để các tổ chức, cá nhân được biết; Tham mưu UBND tỉnh thực hiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai đối với các vị trí nêu trên theo quy định.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đắk Nông giao UBND các huyện Đắk R'lấp, Đắk Mil, Cư Jút tăng cường công tác quản lý về đất đai, xây dựng tại các khu vực nêu trên để đảm bảo việc thực hiện theo đúng quy định.

Cùng với đó, các đơn vị này phải tiếp tục rà soát, tổng hợp và đề xuất các khu vực được thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trên địa bàn để tham mưu UBND tỉnh tổ chức công bố công khai theo quy định.

Tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thông qua Danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022…

Theo đó trong năm 2022, Đắk Nông có 235 dự án cần thu hồi đất đăng ký thực hiện. Trong đó, có 65 dự án đăng ký mới với tổng diện tích hơn 1.380ha và 170 dự án chuyển tiếp từ năm 2021 với tổng diện tích hơn 3.150ha.

Thanh Ngọc

Theo DNVN