Đầu tư Thương mại SMC (SMC) đã mua lại toàn bộ lô trái phiếu phát hành năm 2021

Hoạt động kinh doanh năm 2023 của CTCP Đầu tư Thương mại SMC thua lỗ khiến doanh nghiệp phải liên tục bán tài sản. Ưu tiên số tiền từ việc bán tài sản bằng cách mua lại trái phiếu để giảm số nọ về bằng 0.

Nguồn: SMC  
Nguồn: SMC  

Công ty Đầu tư Thương mại SMC vừa cho biết ngày 2/2/2024 đã mua lại toàn bộ 200 tỷ đồng trái phiếu mã SMCH2124001, giảm dư nợ trái phiếu này về 0 đồng.

Theo thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), lô trái phiếu SMCH2124001 có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu với khối lượng phát hành là 200 trái phiếu, tương ứng tổng giá trị trái phiếu phát hành là 200 tỷ đồng.

Lô trái phiếu trên được phát hành ngày 2/8/2021 với kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 2/8/2024. Lãi suất cố định của lô trái phiếu này là 8,2%/năm. Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm.

Theo công bố phát hành, tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu SMCH2124001 tại thời điểm phát hành là 9,1 triệu cổ phiếu NKG của CTCP Thép Nam Kim thuộc sở hữu của SMC và cổ phiếu CTCP Đầu tư Thương mại SMC thuộc sở hữu của bên thứ 3 (cổ đông của CTCP Đầu tư Thương mại SMC) với số lượng đáp ứng tỷ lệ LTV tối thiểu 60%.

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu sau khi trừ đi chi phí liên quan đến đợt chào bán sẽ được SMC sử dụng nhằm bổ sung vốn lưu động, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Xét về hoạt động kinh doanh năm 2023, SMC có kết quả kinh doanh không mấy khả quan do ảnh hưởng chung từ thị trường bất động sản.

Trong quý IV/2023, Công ty không còn kinh doanh dưới giá vốn khi lợi nhuận gộp ghi nhận dương 48,79 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 367,94 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh thu tài chính tăng 26,1%, tương ứng tăng thêm 6,23 tỷ đồng, lên 30,1 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 22,8%, tương ứng giảm 23,17 tỷ đồng, về 78,6 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 290,8%, tương ứng tăng thêm 264,83 tỷ đồng, lên 355,9 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 11,03 lần, tương ứng tăng thêm 27,13 tỷ đồng, lên 29,59 tỷ đồng; và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Đầu tư Thương mại SMC (SMC) đã mua lại toàn bộ lô trái phiếu phát hành năm 2021 - Ảnh 1

Kết quả hoạt động kinh doanh của SMC (BCTC hợp nhất quý IV/2023)

Trong quý IV/2023, Công ty tiếp tục ghi nhận lỗ 333,3 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 553,8 tỷ đồng.

Như vậy, trong quý cuối năm 2023 mặc dù lợi nhuận gộp dương trở lại nhưng do lợi nhuận gộp tạo ra không đủ trả chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, Công ty Đầu tư Thương mại SMC tiếp tục ghi nhận lỗ trong kỳ.

Lý giải kinh doanh thua lỗ, Công ty Đầu tư Thương mại SMC cho biết, sự đóng băng của thị trường bất động sản làm cho các doanh nghiệp bất động sản nói chung và các doanh nghiệp thị công xây lắp gặp khó khăn kéo dài, sụt giảm mạnh về doanh thu và dòng tiền, từ đó kéo theo công nợ chậm luân chuyển của Công ty đối với khách hàng lớn, đến cuối năm 2023, Công ty phải thực hiện tăng trích lập dự phòng các khoản phải thu, làm cho lợi nhuận không đạt hiệu quả.

Tính đến hết năm 2023, tổng nguồn vốn của SMC ở mức 6.092,4 tỷ đồng, trong đó, tổng nợ phải trả chiếm 87%, ghi nhận ở mức 5.288,7 tỷ đồng. Dư nợ tài chính ở mức 3.014,3 tỷ đồng, giảm 16% so với số đầu năm.

Bên cạnh đó, nợ xấu của SMC ở mức 1.283,6 tỷ đồng, trong đó, 98% là nợ xấu ngắn hạn đến từ các công ty bất động sản, cụ thể như: Cty TNHH Delta - Valley Bình Thuận (440,8 tỷ đồng), Cty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley (169,3 tỷ đồng)... Đến nay, SMC đã trích lập dự phòng 573,6 tỷ đồng.

Hà Thu

Theo Chất lượng và Cuộc sống