DIC Corp: lãi ròng nhích nhẹ nhờ các dự án bất động sản, nhưng vay nợ lại tăng 'phi mã'

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, Mã: DIG) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2021 với doanh thu thuần quý 2 đạt 616 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 1.116 tỷ đồng doanh thu (tăng 24,2%).

Theo Báo cáo tài chính được công bố, riêng quý 2 doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 616 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 53,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 3,3% và tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp của công ty trong kỳ đạt 215 tỷ đồng (tăng 28%) so với cùng kỳ năm trước.

Đồng thời trong quý 2 chi phí tài chính tăng 105,3%, tương ứng tăng thêm 9,73 tỷ đồng lên 19 tỷ đồng. Trong đó chi phí lãi vay tăng từ 11,4 tỷ đồng lên 20,4 tỷ đồng. Lãi công ty liên doanh, liên kết tăng 50,08 tỷ đồng lên 15,5 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 54,4%, tương ứng tăng thêm 32,4 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 69,9 tỷ đồng về âm 61,3 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 1.116,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 96,3 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 24,2% và 74% so với 6 tháng đầu năm 2020. Lợi nhuận gộp cũng tăng 55% so với cùng kỳ lên 338 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý II/2021 của DIC Corp.    
Nguồn: BCTC hợp nhất quý II/2021 của DIC Corp.    

Được biết, trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất là 2.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 1.444 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 119,3 tỷ đồng, doanh nghiệp mới hoàn thành 8,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm dòng tiền kinh doanh chính âm 352,6 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 282,4 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 55 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 257,3 tỷ đồng. Như vậy, trong kỳ dòng tiền kinh doanh âm, doanh nghiệp đã huy động dòng tiền tài chính để bù đắp thâm hụt dòng tiền, chủ yếu là gia tăng vay nợ.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý II/2021 của DIC Corp.    
Nguồn: BCTC hợp nhất quý II/2021 của DIC Corp.    

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của DIG tăng 4% so với đầu năm lên 12.296 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 4.596,7 tỷ đồng, chiếm 37,4% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn đạt 3.111,3 tỷ đồng, chiếm 25,3% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.568,1 tỷ đồng, chiếm 20,9% tổng tài sản. Như vậy, chỉ hai khoản mục khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn đã chiếm 46,2% tổng tài sản. Trong kỳ, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 17,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 263,9 tỷ đồng lên 1.778,6 tỷ đồng và chiếm 14,5% tổng nguồn vốn.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của DIC Corp.    
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của DIC Corp.    

Phía DIC Corp cho biết, trong nửa đầu năm nay, phần lớn nguồn thu của DIC Corp đến từ các dự án bất động sản. Cụ thể, Doanh thu bất động sản tăng từ 447 tỷ đồng lên 463 tỷ đồng và chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu. Doanh nghiệp cho biết doanh thu bất động sản trong kỳ chủ yếu đến từ chuyển nhượng căn hộ dự án Gateway Vũng Tàu, chuyển nhượng căn hộ dự án CSJ và chuyển nhượng QSD đất dự án Nam Vĩnh Yên. Song, doanh thu kinh doanh hàng hóa giảm từ 51 tỷ đồng xuống 173 triệu đồng khiến tổng doanh thu giảm.

Danh mục tồn kho của doanh nghiệp chủ yếu là chi phí dở dang tại dự án Nam Vĩnh Yên (2.120 tỷ đồng); KĐT Đại Phước (443 tỷ đồng); dự án Capsaintjacques (427 tỷ đồng); khu dân cư P4 Hậu Giang (366 tỷ đồng); khu dân cư Hiệp Phước (343 tỷ đồng);…

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của DIC Corp.    
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của DIC Corp.    

Trở lại với các dự án tạo nguồn thu chủ yếu cho DIC Corp. Trong đó, KĐT mới Nam Vĩnh Yên – giai đoạn 1 có diện tích gần 195 ha tại xã Thanh Trù, phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên và xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2021, dự án này được điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư sau thuế từ 3.788 tỷ đồng lên 5.954 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2021 – 2025, giai đoạn 2 của KĐT mới Nam Vĩnh Yên với quy mô 230ha dự kiến sẽ được triển khai. Đối với Gateway Vũng Tàu, đây là tòa chung cư 30 tầng nằm trong KĐT Chí Linh, tổng mức đầu tư 1.572 tỷ đồng, tính đến 31/12/2020 đã hoàn thành kinh doanh bán hàng.

Đối với dự án CSJ Vũng Tàu, đây là tổ hợp khách sạn, condotel tại phường 8, TP Vũng Tàu, tổng mức đầu tư 1.294 tỷ đồng. Theo kế hoạch năm 2021, các căn condotel của dự án bắt đầu được bàn giao từ cuối quý I, giai đoạn 1 của dự án hoàn thành cuối quý II.

Quang Anh

Theo Kinh doanh & Phát triển