Dịch vụ Hàng không Taseco (AST) có khả năng bị hủy niêm yết

Sờ Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa có công văn gửi Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (HoSE: AST) về khả năng hủy niêm yết.

Dịch vụ Hàng không Taseco (AST) có khả năng bị hủy niêm yết
Dịch vụ Hàng không Taseco (AST) có khả năng bị hủy niêm yết

Theo đó, HoSE cho biết đã chuyển cổ phiếu AST từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát từ ngày 14/4/2022 vì lý do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 là âm 49 tỷ đồng, năm 2021 là âm 118 tỷ đồng, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Cuối tháng 8 vừa qua, HoSE thông báo giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu AST vì lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2022 là âm 7,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (lỗ lũy kế) tính đến ngày 30/6/2022 là âm 84,35 tỷ đồng.

HoSE cho biết căn cứ quy định tại điểm e khoản 1 Điều 120 tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP: “1. Cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:… e) Kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục hoặc tổng số lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét;”.

Theo đó, HoSE lưu ý AST về khả năng cổ phiếu bị hủy niêm yết nếu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 tiếp tục có lợi nhuận sau thuế âm.

Doanh thu thuần lũy kế 6 tháng đầu năm của AST đạt hơn 202 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp tăng gấp 3,8 lần cùng kỳ.

Tuy nhiên, các chi phí của AST đều tăng so với cùng kỳ và neo ở mức khá cao nên doanh nghiệp không đạt được mức lợi nhuận dương sau 6 tháng. AST lỗ sau thuế hơn 7,5 tỷ đồng như đã nêu ở trên. Dù vẫn chưa thể kinh doanh có lời, nhưng so với khoản lỗ sau thuế cùng kỳ năm 2021 là hơn 62,5 tỷ đồng, kết quả của AST trong nửa đầu năm 2022 đã có phần cải thiện hơn.

Doanh nghiệp này cho biết kết quả kinh doanh sẽ tiếp tục được cải thiện và khởi sắc mạnh mẽ trong các quý tiếp theo trong bối cảnh các đường bay quốc tế được phục hồi cùng những tín hiệu tích cực của thị trường dịch vụ hàng không nội địa.

Cổ phiếu AST giao dịch dịch phiên đầu tiên trên sàn HoSE vào ngày 4/1/2018 với giá tham chiếu 45.000 đồng/cổ phiếu. AST đóng cửa phiên 7/9 ở mức giá 58.900 đồng/cổ phiếu, giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 2.600 tỷ đồng.

Hải Đường

Theo VietnamFinance