Đông Anh và Gia Lâm sẽ lên quận vào năm sau?

Sáng ngày 2/6, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị Ban chỉ đạo xây dựng, phát triển 5 huyện thành quận của thành phố Hà Nội. Tại buổi làm việc, UBND Thành phố đồng ý chủ trương huyện Đông Anh và huyện Gia Lâm xây dựng đề án thành lập quận.

Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, đối với kết quả thực hiện các tiêu chí: sau khi rà soát, đánh giá và thống nhất với các sở chuyên ngành, kết quả có 4 huyện (Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức và Đan Phượng) thực hiện các tiêu chí vẫn giữ nguyên so với thời điểm Ban Chỉ đạo của họp vào tháng 12/2021. 

Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Đông Anh đã đạt 26/27 tiêu chí để có để lên quận, trong khi huyện Gia Lâm đạt 25/27 tiêu chí.

Trong khi đó, huyện Đan Phượng đạt 21/27 tiêu chí, 6 tiêu chí chưa đạt. Huyện Hoài Đức đạt 22/27 tiêu chí, 5 tiêu chí chưa đạt và huyện Thanh Trì đạt 24/27 tiêu chí, 3 tiêu chí chưa đạt.

Sở Kế hoạch và Đầu tư dự kiến đến năm 2025 sẽ có hai huyện là Đông Anh và Gia Lâm có khả năng hoàn thành đề án, ba huyện còn lại Hoài Đức, Thanh Trì và  Đan Phượng còn chưa hoàn thành 3 đến 6 tiêu chí, việc hoàn thành đề án đến năm 2025 khó khả thi. 

Tuy nhiên, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, thời gian tới các ban ngành xác định lộ trình và tới đây báo cáo với Thường vụ quyết tâm phấn đấu đến năm 2023 đưa huyện Đông Anh và Gia Lâm lên quận. Ngoài ra, tính toán lộ trình sắp xếp các đơn vị hành chính sau khi các huyện lên quận.

Huyện Đông Anh Và Gia Lâm đấu hoàn thành tiêu chí để lên quận vào năm 2023?.
Huyện Đông Anh Và Gia Lâm đấu hoàn thành tiêu chí để lên quận vào năm 2023?.

Hiện tại, huyện Đông Anh còn 1 tiêu chí chưa đạt là tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật, song để hoàn thành tiêu chí này, phải đầu tư hệ thống thu gom dẫn nước thải trên địa bàn huyện về Nhà máy xử lý nước thải Bắc Thăng Long, hiện nay dự án này chưa được đầu tư;

Huyện đang đề xuất cơ chế đầu tư xây dựng các trạm xử lý cục bộ tại thôn Thiết Úng, Vân Hà... nguồn vốn để thực hiện bao gồm cả ngân sách và xã hội do đó việc triển khai thực hiện khá khó khăn, nên việc hoàn thành tiêu chí này theo dự kiến của huyện trong năm 2022 là không khả thi.

Ngoài ra, về tiêu chí mật độ đường giao thông đô thị, Đông Anh đánh giá đạt 11,5km/km2, tuy nhiên Sở Giao thông Vận tải có ý kiến đến nay huyện mới đạt 9,8km/km2.

Huyện Gia Lâm còn 2 tiêu chí: Cân đối thu, chi ngân sách và Cơ sở y tế cấp đô thị. Để hoàn thành tiêu chí Cơ sở y tế cấp đô thị, huyện phải thực hiện hoàn thành dự án Bệnh viện Đa khoa. Hiện nay, dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 của Thành phố song còn đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Huyện đang lập đề xuất chủ trương đầu tư để trình HĐND Thành phố phê duyệt theo quy định. Ngoài ra, Bệnh viện Vimec Ocean Park tại khu đô thị Gia Lâm hiện chưa được khởi công. Theo ý kiến của sở chuyên ngành, dự kiến, đến năm 2025, huyện mới đạt tiêu chí này.

T.H

Theo Chất lượng và Cuộc sống