Đồng Nai: 7 năm thu hồi gần 1.000 dự án

Đây là các dự án mà sau 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất, chưa được giao đất, cho thuê đất theo quy định.

 

Một khu dân cư mới tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Một khu dân cư mới tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Mới đây, đoàn giám sát của HĐND tỉnh Đồng Nai vừa có buổi làm việc với UBND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện các dự án có thu hồi đất trên địa bàn.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trong 7 năm (2015-2021) có 2.210 dự án với tổng diện tích đất hơn 16.000 ha đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất. Trong đó, có 1.670 dự án đầu tư công và 540 dự án ngoài ngân sách với diện tích đất thu hồi.

Trong tổng dự án đã được HĐND tỉnh thông qua, UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo HĐND tỉnh thông qua danh mục hủy gần 1.000 dự án với tổng diện tích đất cần thu hồi hơn 7.000 ha. Đây là các dự án mà sau 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất, chưa được giao đất, cho thuê đất theo quy định.

Với 1.215 dự án còn hiệu lực thực hiện, tổng diện tích đất cần thu hồi là hơn 8.300 ha. Trong số này, mới chỉ có 612 dự án với diện tích đất cần thu hồi hơn 1.500 ha đã thực hiện xong.

Theo ông Thái Bảo, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai, thời gian qua, UBND tỉnh và các địa phương đã có sự chủ động trong rà soát để trình cấp có thẩm quyền thông qua danh mục các dự án thu hồi đất. Đồng thời, UBND tỉnh cũng cần nghiên cứu tham mưu Ban thường vụ Tỉnh ủy có nghị quyết chuyên đề về xử lý các dự án có thu hồi đất chậm thực hiện, kéo dài.

K.C

Theo Chất lượng và cuộc sống