Tỉnh Đồng Nai cần kiểm tra lại kết luận thanh tra về khu đất của Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất nông nghiệp Gò Me

Thanh tra Chính phủ đề nghị xem xét, giải quyết xử lý khiếu nại Kết luận thanh tra Hợp tác xã Dịch vụ Sản xuất nông nghiệp Gò Me của Thanh tra tỉnh Đồng Nai.

Khu đất "vàng" do Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất nông nghiệp Gò Me đang sử dụng  
Khu đất "vàng" do Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất nông nghiệp Gò Me đang sử dụng  

Trước đó, ngày 11/3, Thanh tra Chính phủ nhận được Kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp hành pháp luật về quản lý sử dụng đất, xây dựng, đầu tư đối với Hợp tác xã Gò Me.

Đến ngày 13/5, Thanh tra Chính phủ tiếp tục nhận được đơn khiếu nại của ông Phan Văn Thành, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Hợp tác xã Gò Me khiếu nại một số nội dung Kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, trong đó có nội dung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trên diện tích đất giao khoán cho hộ xã viên của Hợp tác xã.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng nhận được Văn bản kèm theo của Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Biên Hoà từ năm 2003 đến nay, UBND TP Biên Hoà đã phê duyệt phương án bồi thường của 18 dự án, công trình với tổng diện tích khoảng 515.000m2, tiền bồi thường, hỗ trợ khoảng 262 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là đất do hộ gia đình, cá nhân nhận giao khoán từ Hợp tác xã Gò Me và đất do Hợp tác xã quản lý.

Thanh tra Chính phủ nhận định do nội dung kết luận thanh tra tỉnh Đồng Nai có tác động đến quyền lợi của nhiều hộ xã viên trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên diện tích đất do các tập đoàn sản xuất góp vào để thành lập Hợp tác xã từ năm 1983, để tránh phát sinh khiếu nại phức tạp, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai xem xét, giải quyết đơn theo thẩm quyền.

Thanh tra Chính phủ cũng nêu rõ những lưu ý xem xét một số nội dung, quy định liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau: Nghị định, thông tư về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp, về chuyển đổi, đăng ký Hợp tác xã và tổ chức hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã về xử lý quyền sử dụng đất.

Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai lưu ý về Quyết định số 341/QĐ ngày 2/7/1997 của Chủ tịch UBND TP Biên Hoà thành lập Ban trù bị chuyển đổi Hợp tác xã Gò Me; Biên bản đánh giá hiện trạng sử dụng đất; Bảng kiến nghị xử lý đất có nội dung đề nghị cấp quyền sử dụng đất cho xã viên. Văn bản số 1311/UBT ngày 2/4/2003 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc cấp sổ đỏ cho hộ gia đình xã viên và Hợp tác xã...

Trường hợp có đủ căn cứ khẳng định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cả việc bồi thường giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất) không đúng quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước, Thanh tra Chính phủ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai kết luận rõ và có biện pháp xử lý nghiêm minh đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Khánh Chi

Theo Chất lượng và Cuộc sống