Dự án Bãi đỗ xe và dịch vụ 66 Lê Văn Lương quận Thanh Xuân dính sai phạm gì?

Theo kết luận thanh tra của Bộ Xây dựng, UBND quận Thanh Xuân đã áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc Công ty TNHH Phương Đông nộp lại số tiền hơn 1.350.918.750 đồng từ việc thi công xây dựng công trình sai GPXD tại Dự án Bãi đỗ xe và Khu du lịch dịch vụ 66 Lê Văn Lương.

Dự án Bãi đỗ xe và Khu du lịch dịch vụ do Công ty TNHH Phương Đông là chủ đầu tư. Được cơ quan chức năng giao đất để xây dựng bãi đỗ xe và khu dịch vụ tại lô đất số 66 Lê Văn Lương (Thanh Xuân, Hà Nội), nhưng hiện nay, chủ đầu tư đang “biến” lô đất trên thành Trung tâm tổ chức sự kiện, tiệc cưới có tên Blue Lotus Center. Sử dụng không đúng mục đích và tồn tại nhiều sai phạm.

Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị UBND Thành phố Hà Nội, Sở Quy hoạch – Kiến trúc theo thẩm quyền tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có vi phạm. Kết quả kiểm tra xác minh cho thấy còn tồn tại những vi phạm về chấp thuận TMB, PAKT, GPXD, quản lý thực hiện xây dựng.

Bãi đỗ xe và khu dịch vụ 66 Lê Văn Lương "biến tướng" thành nhà hàng sang trọng.
Bãi đỗ xe và khu dịch vụ 66 Lê Văn Lương "biến tướng" thành nhà hàng sang trọng.
Dự án Bãi đỗ xe và dịch vụ 66 Lê Văn Lương quận Thanh Xuân dính sai phạm gì? - Ảnh 1

Về chấp thuận TMB, PAKT, điều chỉnh TMB, PAKT

Sở Quy hoạch – Kiến trúc chấp thuận TMB, PAKT tại Văn bản số 189/QHKT-P1 ngày 07/02/2007, có chỉ tiêu: Diện tích khu đất 6.041m2, mật độ xây dựng 22,9%, hệ số sử dụng đất 0,45 lần, diện tích xây dựng 1.388m2, tổng diện tích sàn xây dựng 2.724m2, tầng cao 2 tầng, 2 tầng hầm, diện tích sàn xây dựng tầng hầm 1.918m2/tầng.

Tuy nhiên, theo QHCT tỷ lệ 1/500 hai bên đường Láng Hạ - Thanh Xuân phê duyệt năm 2002 có chỉ tiêu: diện tích khu đất 5.091m2, mật độ xây dựng 52,25%, hệ số sử dụng đất 2,93 lần, diện tích xây dựng 2.660m2, tổng diện tích sàn xây dựng 14.940m2, tầng cao 4-9 tầng.

Vì vậy, việc điều chỉnh của Sở Quy hoạch – Kiến trúc tại Văn bản số 189/QHKT-P1 là điều chỉnh quy hoạch không phù hợp phê duyệt năm 2002 với QHCT tỷ lệ 1/500 hai bên đường Láng Hạ - Thanh Xuân và sai thẩm quyền, không thuộc các trường hợp được điều chỉnh, vi phạm Điều 29 Nghị định 08/2005/NĐ-CP.

Tiếp đó, ngày 21/02/2012, Sở Quy hoạch – Kiến trúc có văn bản số 424/QHKT-P2 đề nghị điều chỉnh dự án, cấp GPQH số 97/GPQH ngày 28/03/2012 có các chỉ tiêu: Diện tích đất 6.047m2, diện tích xây dựng 1.397m2, hệ số sử dụng đất 0,46 lần, tầng cao công trình 01 tầng hầm + 02 tầng nổi + tum thang máy kỹ thuật, chiều cao công trình 10.9m là điều chỉnh không tính toán sự đáp ứng về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, vi phạm Điều 52 Luật Quy hoạch đô thị 2009.

Ngày 27/04/2012 Sở Quy hoạch – Kiến trúc chấp nhận TMB, PAKT tại Văn bản số 1076/QHKT-P2, ghi công trình 02 tầng là không đúng QCVN 03:2009, quy định ghi là 03 tầng (gồm 01 tầng hầm + 02 tầng nổi + tum thang).

Về GPXD do Sở Xây dựng cấp

Ngày 18/05/2009 GPXD số 69/GPXD cấp có diện tích xây dựng tầng 1, tầng 2 mỗi tầng là 1.388m2, chiều cao công trình tối đa 10.9m là sai so với TMB, PAKT được Sở Quy hoạch – Kiến trúc chấp nhận tại Văn bản số 189/QHKT-P1 ngày 07/02/2007 (Diện tích xây dựng tầng 1, tầng 2 mỗi tầng là 1.362m2, chiều cao công trình 6m), vi phạm Điều 65 Luật Xây dựng 2003.

GPXD số 05/GPXD ngày 17/01/2013 (thay thế GPXD số 69/GPXD ngày 18/05/2009) xác định cốt +0,00 cao hơn cốt sân vườn +0,50m là không có cơ sở, vi phạm Điều 65 Luật Xây dựng 2003.

Về quản lý thực hiện xây dựng theo quy hoạch được duyệt, theo GPXD

Chủ đầu tư xây dựng công trình sai TMB được chấp thuận tại Văn bản số 1076/QHKT-P2 ngày 27/04/2012 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc, vi phạm khoản 2 Điều 10 Luật Xây dựng 2003:

Sai chỉ giới đường đỏ: Xây dựng đường nội bộ và tường bồn hoa tiếp giáp với vỉa hè đường Lê Văn Lương vào phần đất dành để mở đường theo quy hoạch (2,3m tính từ mốc T2); Xây dựng hạng mục nhà để xe và khu dịch vụ có khoảng lùi phía tiếp giáp với nhà văn hóa quận Thanh Xuân 9,3m mà bản vẽ TMB là 10m; phía tiếp giáp đường Lê Văn Lương là 6,4m, bản vẽ TMB là 8,1m.

Sử dụng hạng mục nhà để xe và khu dịch vụ làm Trung tâm tổ chức sự kiện Blue Lotus Center, kinh doanh nhà hàng và khoảng 106m2 hạng mục nhà để xe giáp đường Lê Văn Lương cho thuê kinh doanh chăn ga gối đệm; xây dựng đường nội bộ (rộng 12m) từ cổng vào mà theo bản vẽ TMB là đất xây dựng nhà để xe ngoài trời.

Chủ đầu tư xây dựng công trình sai GPXD, cốt xây dựng (+0,00) cao hơn cốt đường nội bộ là +1,2m mà GPXD cấp cốt +0,00 cao hơn cốt sân vườn +0,50m; chiều cao tầng hầm 3,35m và 2,9m mà GPXD cấp 4,15m.

Báo cáo về kết quả kiểm tra của Tổ kiểm tra UBND quận Thanh Xuân, Chủ đầu tư đã xây dựng mở rộng diện tích sàn tầng 2 là 405m2, mở rộng diện tích tầng tum 480m2; chiều cao xây dựng tối đa 15,3m từ cốt +0,00 đến tum thang mà GPXD cấp là 10,9m.

Với kết quả thanh tra, Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ rõ: UBND quận Thanh Xuân không xử lý vi phạm trật tự xây dựng, để Chủ đầu tư xây dựng, sử dụng chức năng công trình sai bản vẽ TMB, sai GPXD trong suốt thời gian từu 2014-2020; dẫn đến sai mục tiêu ban đầu là bãi đỗ xe, cây xanh, thực hiện không đúng trách nhiệm được UBND thành phố Hà Nội giao văn bản số 2681/UB-KH&ĐT ngày 30/07/2004, vi phạm khoản 2 Điều 10 Nghị định 180/2007/NĐ-CP.

Trong quá trình dự thảo kết luận thanh tra, UBND quận Thanh Xuân đã có Quyết định số 2369/QĐ-KPHQ ngày 16/09/2020 áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc Công ty TNHH Phương Đông nộp lại số lợi bất hợp pháp từ việc thi công xây dựng công trình sai GPXD, số tiền 1.350.918.750 đồng.

Thanh Xuân

Theo Chất lượng và Cuộc sống