Dự án KDC Thống Nhất: Tỉnh Quảng Nam yêu cầu thị xã Điện Bàn kiểm điểm các tập thể, cá nhân

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn tổ chức kiểm điểm các tập thể, cá nhân liên quan trong việc quản lý thực hiện dự án chưa đúng quy định.

Kiểm điểm tập thể, cá nhân thực hiện dự án KDC Thống Nhất làm chưa đúng.
Kiểm điểm tập thể, cá nhân thực hiện dự án KDC Thống Nhất làm chưa đúng.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản về việc quyết toán các chi phí tư vấn đầu tư dự án khu dân cư Thống Nhất, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn.

Văn bản này được ban hành sau khi xem xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 157/SKHĐT-TĐDA ngày 17/1/2023 về việc quyết toán chi phí tư vấn đầu tư dự án khu dân cư Thống Nhất.

UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng, việc UBND thị xã Điện Bàn (trước đây là UBND huyện Điện Bàn) làm chủ đầu tư dự án khu dân cư Thống Nhất, không trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn nhưng đã tổ chức lựa chọn nhà thầu là chưa tuân thủ theo đúng trình tự thủ tục quy định (khoản 1 Điều 6 Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005). 

Do đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn tổ chức kiểm điểm các tập thể, cá nhân liên quan trong việc quản lý thực hiện dự án chưa đúng quy định. 

Sở Tài chính được giao chủ trì tổ chức họp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, UBND thị xã Điện Bàn để thống nhất hướng xử lý quyết toán chi phí tư vấn đầu tư dự án khu dân cư Thống Nhất và thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo quy định, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh. 

“Trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền thì Sở Tài chính báo cáo (kèm theo biên bản họp), tham mưu UBND tỉnh trước ngày 15/02/2023 để xem xét chỉ đạo”, UBND tỉnh Quảng Nam thông tin.

Trong một diễn biến khác liên quan đến bất động sản, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành thông báo kết luận cuộc họp giao ban ngày 16/1/2023 giữa chủ tịch và các phó chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã đề nghị ông Nguyễn Hồng Quang, Phó chủ tịch UBND tỉnh, chỉ đạo Sở Xây dựng tiếp tục rà soát các dự án bất động sản, thực hiện tạm dừng đấu thầu các dự án mới.

Chủ tịch Quảng Nam yêu cầu theo dõi việc khai thác đất san lấp, xây dựng công trình phục vụ thi công để kịp tiến độ các dự án; yêu cầu các địa phương thực hiện công tác đấu giá các dự án khai thác đất (kể cả khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường); chỉ đạo Sở Xây dựng cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Phước Nguyên

Theo VietnamFinance