Everland: Vốn chủ tăng nghìn tỷ, năm 2022 chỉ lãi 27 tỷ, dòng tiền kinh doanh âm 190 tỷ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland (HoSE: EVG) không thể hoàn thành mục tiêu lợi nhuận năm 2022 do lợi nhuận các quý đều thấp hơn nhiều so với kỳ vọng, đặc biệt lợi nhuận quý IV rất thấp, chỉ 3,3 tỷ đồng.

Everland: Vốn chủ tăng nghìn tỷ, năm 2022 chỉ lãi 27 tỷ, dòng tiền kinh doanh âm 190 tỷ
Everland: Vốn chủ tăng nghìn tỷ, năm 2022 chỉ lãi 27 tỷ, dòng tiền kinh doanh âm 190 tỷ

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của EVG, quý IV/2022, doanh thu thuần đạt 278 tỷ đồng, không đổi so với cùng kỳ năm trước. Do giá vốn tăng, lợi nhuận gộp giảm 61%, chỉ còn 6 tỷ đồng.

Khoản lợi nhuận gộp nhỏ bé này lại bị chi phí quản lý bào mòn thêm nên kết quý IV/2022, lợi nhuận trước thuế của EVG chỉ đạt 4 tỷ đồng, giảm 72%; lợi nhuận sau thuế 3,3 tỷ đồng, giảm 73% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế năm 2022, doanh thu thuần của EVG đạt 1.277 tỷ đồng, tăng 32% so với năm trước, là doanh thu lớn nhất lịch sử. Nhờ đó, lợi nhuận gộp đạt 38 tỷ đồng, tăng 7%. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp đạt 2,9%, giảm nhẹ so với mức 3,6% của năm trước.

Với thêm 7,5 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 63%, EVG có lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt 34 tỷ đồng, tăng 13%; lợi nhuận sau thuế đạt 27 tỷ đồng, tăng 11% so với năm trước. Đây là năm có lợi nhuận cao thứ 2 từ trước đến nay của EVG (chỉ kém năm 2018 khoảng 100 triệu đồng).

Mặc dù vậy, đây vẫn là mức lợi nhuận sau thuế rất thấp so với kỳ vọng của EVG khi năm 2022, công ty đặt mục tiêu doanh thu 1.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 78,2 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã vượt mục tiêu doanh thu 6,4% nhưng chỉ hoàn thành 34,5% mục tiêu lợi nhuận.

Về tài sản, tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của EVG đạt 2.826 tỷ đồng, tăng 39% so với đầu năm, do vốn chủ sở hữu tăng mạnh (tăng 66%, đạt 2.598 tỷ đồng).

Cơ cấu tài sản cho thấy sự tăng lên của các khoản phải thu ngắn hạn, đạt 1.260 tỷ đồng, tăng 15% và chi phí xây dựng cơ bản dở dang, đạt 409 tỷ đồng, tăng 13 lần.

Trong khi đó, các khoản phải thu dài hạn giảm 33%, còn 246 tỷ đồng. Hàng tồn kho cũng giảm 14% còn 184 tỷ đồng.

Như vậy có thể thấy nhờ đà tăng của vốn chủ, các chỉ số phản ánh chất lượng tài sản của EVG đã được cải thiện phần nào so với thời điểm cuối năm 2021.

Dòng tiền kinh doanh năm 2022 của EVG âm 190 tỷ đồng (năm âm thứ 2 liên tiếp), do tăng các khoản phải thu, giảm các khoản phải trả. Năm qua, EVG cũng đẩy mạnh chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác nên dòng tiền đầu tư âm 989 tỷ đồng. Làm được điều đó là nhờ công ty đã có màn tăng vốn mạnh mẽ, thu về tới 1.280 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu, giúp lưu chuyển tiền thuần cả năm chỉ âm khoảng 40 tỷ đồng.

Lê Nguyễn

Theo VietnamFinance