FLC hứa nộp BCTC năm 2021 trước ngày 26/5, triệu tập ĐHĐCĐ năm 2022 vào tháng 8

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vừa có văn bản cập nhật lộ trình khắc phục các vấn đề về vi phạm công bố thông tin của doanh nghiệp.

Theo đó, FLC cho biết theo kế hoạch làm việc với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, doanh nghiệp này dự kiến phát hành các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 trong thời gian sớm nhất trước ngày 30/4.

Tuy nhiên, FLC cho biết để đạt được sự đồng thuận giữa 2 bên về ý kiến kiểm toán, phía công ty kiểm toán và doanh nghiệp đang cùng thực hiện các thủ tục bổ sung làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán phù hợp sau khi có dự thảo các báo cáo tài chính năm 2021.

FLC cũng cho biết báo cáo tài chính kiểm toán 2021 chính thức sẽ được công bố trong vòng 3 ngày sau khi 2 bên thống nhất nội dung và không muộn hơn ngày 25/5. Doanh nghiệp cũng cam kết sẽ gấp rút hoàn thành và công bố báo cáo thường niên năm 2021 trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày công bố báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán và báo cáo thường niên 2021, FLC cho biết sẽ triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, dự kiến tổ chức vào tháng 8.

Tại đại hội này, HĐQT FLC sẽ trình cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022. Trên cơ sở đó, FLC sẽ làm việc với công ty kiểm toán để cho ra báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, dự kiến phát hành vào tháng 11/2023.

Giữa tháng 2/2023, cổ phiếu FLC bị Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) huỷ niêm yết. Đến cuối tháng, mã này được chuyển sang hệ thống UPCoM, nhưng tiếp tục bị HNX đình chỉ giao dịch ngay sau đó. Sở đã yêu cầu FLC phải giải trình nguyên nhân vi phạm quy định công bố thông tin và đưa ra phương án khắc phục.

Ái Nhi

Theo VietnamFinance