FTS đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2023 giảm 34%, tăng vốn lên hơn 2.100 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (HoSE: FTS) vừa công bố tài liệu ĐHCĐ thường niên dự kiến tổ chức vào ngày 28/3 tới đây.

FTS đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2023 giảm 34%, tăng vốn lên hơn 2.100 tỷ đồng
FTS đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2023 giảm 34%, tăng vốn lên hơn 2.100 tỷ đồng

Theo đó, ban lãnh đạo công ty dự báo thị trường chứng khoán năm 2023 kém hấp dẫn với thanh khoản giảm sút so với năm 2022 trong bối cảnh nền kinh tế không mấy sáng sủa, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, thách thức. Thị trường dự báo không có thêm sản phẩm mới và chỉ có ít cổ phiếu mới niêm yết/đăng ký giao dịch. Ngoài ra, cạnh tranh về phí giao dịch giữa các công ty chứng khoán khốc liệt hơn.

Năm 2023, FTS lên kế hoạch doanh thu giảm 27%, đạt 770 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế giảm 34%, đạt 420 tỷ đồng.

Về kế hoạch cổ tức, FTS dự kiến trình ĐHCĐ phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 cho cổ đông với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt, tương đương với năm trước.

Ngoài ra, HĐQT FTS cũng trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2023 từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể, FTS lên kế hoạch phát hành hơn 19,5 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 10:1 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 10 cổ phiếu mới). 

Thời gian thực hiện phát hành là trong quý II/2023. Vốn điều lệ của FTS dự kiến tăng lên hơn 2.100 tỷ đồng nếu hoàn tất phát hành.

Về tình hình kinh doanh năm 2022, quý IV, công ty báo cáo doanh thu hoạt động quý IV đạt 218 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ năm 2021. Cấu phần chính của doanh thu hoạt động là lãi từ cho vay và phải thu và doanh thu môi giới lần lượt giảm 19% và giảm 63%, tương ứng đạt 114 tỷ đồng và 72 tỷ đồng.

Khác với nhiều công ty chứng khoán với hoạt động tự doanh kém hiệu quả, FTS ghi nhận lãi hơn 23 tỷ đồng từ nghiệp vụ này, gấp gần 2,8 lần mức thực hiện cùng kỳ.

Tuy nhiên, điểm sáng trong hoạt động tự doanh không giúp FTS thoát khỏi sự sụt giảm của lợi nhuận cuối kỳ. Theo đó, FTS báo lãi trước thuế quý IV giảm 49%, đạt 11 tỷ đồng. Cả năm 2022, doanh thu hoạt động và lợi nhuận trước thuế của công ty lần lượt đạt 850 tỷ đồng và 442 tỷ đồng, tương ứng giảm 39% và giảm 55% so với năm 2021.

Hải Đường

VietnamFinance