Hà Nội mở rộng đường Láng: Cần 16.700 tỷ giải phóng mặt bằng

Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải, chi phí GPMB của dự án mở rộng đường Láng lên tới 16.700 tỷ đồng, chiếm gần 97% tổng mức đầu tư.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có báo cáo UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi một số dự án giao thông.

Trong đó, dự án cải tạo, mở rộng tuyến đường vành đai 2 trên cao và dưới thấp đoạn từ Ngã tư Sở đến Cầu Giấy (đường Láng) có tổng mức đầu tư lớn nhất với 21.136 tỷ đồng.

Do tổng mức đầu tư dự án lớn 20.000 tỷ đồng, theo đó, Sở Giao thông Vận tải đã đề nghị UBND thành phố xem xét tách thành 2 dự án đầu tư gồm dự án đầu tư cải tạo, mở rộng tuyến đường vành đai 2 dưới thấp đoạn từ Ngã tư Sở đến cầu Giấy và dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 2 trên cao đoạn từ Ngã tư Sở đến cầu Giấy.

Sở Giao thông Vận tải cũng đề xuất thực hiện trước phần đường vành đai 2 dưới thấp (đường Láng).

Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải, dự án đầu tư cải tạo, mở rộng tuyến đường vành đai 2 dưới thấp đoạn từ Ngã tư Sở đến cầu Giấy có chiều dài khoảng 3,8km được đầu tư với quy mô rộng 53,5m, vận tốc thiết kế 80km/h.

Tổng mức đầu tư của dự án này khoảng 17.241 tỷ đồng, trong đó, chi phí GPMB lên tới 16.700 tỷ đồng, tương đương gần 97% tổng mức đầu tư. Còn chi phí xây lắp chỉ 541 tỷ đồng.

Còn dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 2 trên cao có điểm đầu kết nối với đường vành đai 2 trên cao đã xây dựng tại nút giao Ngã tư Sở; điểm cuối tại nút giao cầu Giấy.

Dự án có quy mô chiều dài 3,8km, rộng 19m, với vận tốc thiết kế 80km/h. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 3.895 tỷ đồng.

Anh Hùng

Theo VietnamFinance