Hà Nội phân quyền mời thầu dự án sử dụng đất cho quận huyện, thị xã

Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao UBND quận, huyện, thị xã được phép làm bên mời thầu các dự án dưới 2.500 tỷ đồng, quy mô dưới 10 ha tại khu vực quận, dưới 25 ha các khu vực khác.

Đây là một nội dung mới được UBND TP Hà Nội quy định tại Quyết định 32/2022/QĐ-UBND Về việc Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất của thành phố Hà Nội.

UBND TP Hà Nội phân cấp cho quận, huyện, thị xã trong tổ chức mời thầu đấu giá đất. (Ảnh minh họa).  
UBND TP Hà Nội phân cấp cho quận, huyện, thị xã trong tổ chức mời thầu đấu giá đất. (Ảnh minh họa).  

Quyết định có hiệu lực thi hành ngày 26 - 9 -2022; bãi bỏ quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 22-5-2012.

UBND TP đã phân công công việc cụ thể cho các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND TP và UBND các quận, huyện, thị xã trong việc cung cấp thông tin và giải quyết thủ tục hành chính thuộc chức năng, nhiệm vụ theo quy định và phân cấp, ủy quyền thực hiện một số nội dung công việc liên quan đến đất đai.

TP Hà Nội phân cấp, phân quyền cho quận, huyện, thị xã trong mời thầu dự án sử dụng đất

Theo đó, Chủ tịch UBND TP giao các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành trực thuộc UBND TP làm bên mời thầu tổ chức thực hiện lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư quy mô tổng vốn từ 2.500 tỷ đồng trở lên hoặc quy mô sử dụng đất từ 10ha trở lên trong khu vực các quận, từ 25ha trở lên tại khu vực còn lại.

Đồng thời, UBND quận, huyện, thị xã làm bên mời thầu tổ chức thực hiện lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án đầu tư còn lại.

Trong trường hợp đặc biệt, Chủ tịch UBND TP quyết định cụ thể giao đơn vị mời thầu khi phê duyệt danh mục dự án lựa chọn nhà đầu tư. Đối với trường hợp dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ trong văn bản chấp thuận chủ trương giao cho UBND TP tổ chức thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, Sở KH&ĐT đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND TP giao đơn vị tổ chức đấu thầu theo quy định.

Công khai minh bạch thông tin quy hoạch

Sở Quy hoạch - Kiến trúc hướng dẫn, cung cấp thông tin quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng; giải quyết thủ tục thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh nhiệm vụ lập quy hoạch, đồ án quy hoạch chi tiết; chấp thuận tổng mặt bằng.

Sở KH&ĐT hướng dẫn, cung cấp thông tin, giải quyết thủ tục về chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư; Cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký và thủ tục đầu tư khác theo quy định pháp luật;

Sở TN&MT hướng dẫn, cung cấp thông tin về quy hoạch, kế hoạch, chính sách quản lý đất đai, môi trường; hướng dẫn, giải quyết thủ tục đất đai, báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường; hướng dẫn, công tác đo đạc và bản đồ.

Sở Xây dựng hướng dẫn, cung cấp thông tin, giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nhà ở, xây dựng, kinh doanh bất động sản, hạ tầng kỹ thuật đô thị; Hướng dẫn, giải quyết thủ tục về thẩm định dự án, thẩm định thiết kế đối với dự án, công trình thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý; Cấp phép xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng; Sở GTVT hướng dẫn, cung cấp thông tin về quy hoạch chuyên ngành, quản lý công trình giao thông; hướng dẫn, giải quyết thủ tục về thẩm định dự án, thẩm định thiết kế đối với dự án, công trình thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý.

Sở NN&PTNT hướng dẫn, cung cấp thông tin về quy hoạch chuyên ngành, các nội dung quản lý đê điều, thủy lợi, nông nghiệp; Hướng dẫn, giải quyết thủ tục về thẩm định dự án, thẩm định thiết kế đối với dự án, công trình thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý; Sở Công thương hướng dẫn, cung cấp thông tin về quy hoạch chuyên ngành, nội dung quản lý chuyên ngành; hướng dẫn, giải quyết thủ tục về thẩm định dự án, thẩm định thiết kế đối với dự án, công trình thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý.

Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn, cung cấp thông tin, giải quyết thủ tục về thẩm định công nghệ của dự án đầu tư; Chủ trì thẩm định về công nghệ theo quy định của Chính phủ đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao hoặc dự án đầu tư xây dựng nguy cơ tác động xấu đến môi trường có sử dụng công nghệ.

Công an Hà Nội hướng dẫn, cung cấp thông tin, giải quyết thủ tục về thẩm duyệt thiết kế của công trình, hạng mục công trình PCCC; Nghiệm thu công trình đảm bảo an toàn PCCC;

UBND quận, huyện, thị xã hướng dẫn, cung cấp thông tin, giải quyết các thủ tục về quy hoạch, đầu tư xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường và nội dung khác theo phân cấp, ủy quyền;

Quỹ Đầu tư Phát triển TP cung cấp thông tin danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của quỹ, giới thiệu nguồn cho vay ưu đãi tại quỹ; Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, giải quyết cho vay dự án đầu tư theo quy định.

Văn Trì

Theo Chất lượng và Cuộc sống