Đường sắt Việt Nam đã 'chết lâm sàng'

Đường sắt Việt Nam đã 'chết lâm sàng'

Đó là thực tế chua xót được vị chuyên gia nhắc đến dù đường sắt từng là lực lượng vận tải chủ lực.Đó là thực tế chua xót được GS.TSKH Lã ...