Hơn 15.300 tỷ đồng làm Khu đô thị Long Hải mở rộng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết Khu đô thị Long Hải mở rộng theo quy hoạch gồm thị trấn Long Hải và xã Phước Hưng với diện tích khoảng 2.040ha, dân số dự kiến khoảng 150.000 người. Tổng kinh phí xây dựng các dự án đô thị dự kiến hơn 15.300 tỷ đồng.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Dự kiến hơn 15.300 tỷ đồng làm Khu đô thị Long Hải mở rộng.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Dự kiến hơn 15.300 tỷ đồng làm Khu đô thị Long Hải mở rộng.

Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mới đây đã chủ trì cuộc họp tập thể UBND tỉnh để nghe báo cáo đề xuất khu vực phát triển đô thị Long Hải mở rộng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.

Báo cáo tại cuộc họp, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết Khu đô thị Long Hải mở rộng theo quy hoạch gồm thị trấn Long Hải và xã Phước Hưng với diện tích khoảng 2.040ha, dân số dự kiến khoảng 150.000 người. Tổng kinh phí xây dựng các dự án đô thị dự kiến hơn 15.300 tỷ đồng.

Đến nay, khu vực Long Hải cơ bản đã hoàn thành các tiêu chuẩn của đô thị loại V và đạt được một số tiêu chuẩn đô thị loại IV. Thông qua tính điểm của 5 tiêu chí, khu vực Long Hải đã đạt được gần 80 điểm/thang điểm 75 - 100 theo quy định.

Cụ thể, 4 tiêu chí đã đạt so với đô thị loại IV gồm vị trí chức năng, vai trò cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội; quy mô dân số; mật độ dân số toàn đô thị; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị. Còn lại tiêu chí 5 gồm: trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị chưa đạt do còn thiếu 14/38 tiêu chuẩn chưa đạt điểm tối thiểu.

Để có cơ sở công nhận thị trấn Long Hải và khu vực mở rộng đạt đô thị loại IV đến năm 2025, huyện Long Điền cần tập trung thực hiện nâng điểm tối thiểu cho 7 tiêu chuẩn trọng tâm (thuộc tiêu chí 5), gồm cơ sở y tế cấp đô thị; công trình văn hóa cấp đô thị; công trình thể dục thể thao cấp đô thị; mật độ đường giao thông; tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật; số lượng nhà tang lễ; đất cây xanh công cộng trong khu vực nội thị.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ yêu cầu Sở Xây dựng và Đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến đóng góp của các sở, ngành liên quan, hoàn thiện lại báo cáo đề xuất khu vực phát triển đô thị Long Hải mở rộng, trình UBND tỉnh xem xét, thông qua vào đầu tháng 3/2023.

Bảo Duy

Theo VietnamFinance