Kinh tế khó khăn thu ngân sách vẫn tăng mạnh, đạt hơn 865.000 tỷ

Tổng cục Thuế đánh giá, số thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2024 đạt khá cả về tiến độ và tốc độ. Nửa đầu năm, có 12/21 khoản thu sắc thuế và 32/63 địa phương đạt trên 55% dự toán.

Số liệu từ Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) về thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm cho thấy,l ũy kế 6 tháng đầu năm 2024, tổng thu ngân sách nhà nước do ngành thuế thực hiện ước đạt 865.350 tỷ đồng, bằng 58,2% dự toán năm và tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 29.692 tỷ đồng, bằng 64,5% so với dự toán, bằng 95,2% so với cùng kỳ. Thu nội địa ước đạt 835.658 tỷ đồng, bằng 58% so với dự toán, tăng 16,2% so với cùng kỳ. Thu thuế, phí nội địa ước đạt 655.303 tỷ đồng, bằng 60,4% so với dự toán, tăng 12,1% so với cùng kỳ.

Báo cáo của Tổng cục Thuế ghi nhận, nửa đầu năm, có 12/21 khoản thu sắc thuế và 32/63 địa phương đạt trên 55% dự toán và có 13/21 khoản thu, sắc thuế và 54/63 địa phương tăng trưởng thu so với cùng kỳ năm 2023.

Công tác quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT, kinh doanh trên nền tảng số đã được đẩy mạnh  
Công tác quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT, kinh doanh trên nền tảng số đã được đẩy mạnh  

Đáng chú ý, đến nay, đã có 383 sàn giao dịch TMĐT cung cấp thông tin trên cổng thông tin TMĐT tăng 22 sàn so với số lượng sàn cung cấp thông tin lũy kế đến cuối năm 2023.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, đã có thêm 26 nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN) mới đăng ký, nâng tổng số lượng NCCNN đăng ký, khai thuế và nộp thuế qua Cổng TTĐT lên 102 đơn vị.

Tổng số thuế mà các nhà cung cấp này đã khai và nộp trực tiếp qua cổng thông tin điện tử 6 tháng là 4.039 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Về hoàn thuế GTGT, tính đến cuối tháng 6/2024, toàn ngành thuế đã ban hành 8.740 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền thuế hoàn là hơn 63.000 tỷ đồng (bằng 37% so với dự toán hoàn thuế năm 2024 và bằng 103% so với cùng kỳ năm 2023).

Về công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, kết thúc 6 tháng đầu năm, thu hồi nợ thuế ước đạt 45.468 tỷ đồng, đạt 33% so với chỉ tiêu thu nợ năm 2024.

Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ thuế là 42.756 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 2.712 tỷ đồng. Đồng thời, cơ quan thuế các cấp đã ban hành 16.859 lượt thông báo tạm hoãn xuất cảnh và thu hồi được 918,7 tỷ đồng nợ thuế của 1.482 người nộp thuế.

Thái Hà

Theo VietnamFinance