Lãi vay mua nhà trong tháng 7/2024 đang diễn biến ra sao?

Các ngân hàng trong nhóm Big 4 và các ngân hàng thương mại đang có nhiều ưu đãi cho người vay mua nhà.

 

Lãi vay mua nhà trong tháng 7/2024 đang diễn biến ra sao? - Ảnh 1

Tại Agribank, mức lãi suất cho vay có thời hạn ít nhất 3 năm là 6,5%/năm cố định trong 12 tháng đầu. Đối với khoản vay kéo dài 5 năm, lãi suất cố định là 7%/năm trong 24 tháng đầu.

Tại BIDV, mức lãi suất khoảng 5%/năm áp dụng trong 6 tháng đầu cho khoản vay 36 tháng. Với gói vay 60 tháng, lãi suất là 5,5%/năm trong 12 tháng đầu.

Ngân hàng VietinBank cung cấp lãi suất ưu đãi từ 5,2%/năm cho vay ngắn hạn, và từ 5,8%/năm cho vay trung và dài hạn.

Vietcombank có mức lãi suất từ 5,5%/năm cho vay ngắn hạn, và từ 6,2%/năm cho vay trung và dài hạn.

Trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, BVBank cung cấp mức lãi suất từ 4,9%/năm (cố định trong 6 tháng) lên đến 7,49%/năm (cố định trong 18 tháng đầu) cho khoản vay trên 24 tháng.

TPBank có lãi suất 6,8%/năm cố định trong 12 tháng đầu cho khoản vay tối thiểu 48 tháng. Đối với gói vay 72 tháng, lãi suất là 7,8%/năm cố định trong 24 tháng đầu.

SHB cung cấp lãi suất ưu đãi là 8,19%/năm cho khoản vay từ 9-12 tháng, và 5,79%/năm cho khoản vay trên 24 tháng trong 6 tháng đầu tiên.

PVcomBank cung cấp lãi suất ưu đãi từ 3,99%/năm trong 3 tháng đầu, lên đến 6,2%/năm trong 12 tháng cho các khoản vay khác.

MSB có lãi suất từ 4,5%/năm (cố định trong 6 tháng) lên đến 7,9%/năm (cố định trong 24 tháng) cho vay mua bất động sản.

Techcombank niêm yết lãi suất ưu đãi từ 5%/năm trong 3 tháng đầu lên đến 6,8%/năm trong 18 tháng cho các khoản vay khác.

MBBank đưa ra lãi suất ưu đãi từ 7%/năm trong 6 tháng đầu, lên đến 8,3%/năm trong 24 tháng cho vay mua nhà đất.

HDBank có lãi suất ưu đãi từ 5%/năm trong 6 tháng đầu, lên đến 8%/năm trong 24 tháng cho các khoản vay khác.

Các con số lãi suất ưu đãi chỉ áp dụng trong khoảng thời gian nhất định. Sau khi kỳ hạn ưu đãi kết thúc, lãi suất có thể điều chỉnh lên mức từ 9,5% đến 12%/năm.

Nhóm các ngân hàng nước ngoài cũng có sự điều chỉnh lãi suất cho vay, cụ thể:

UOB: lãi suất 5,89%/năm cố định trong năm đầu, hoặc 5,99%/năm cố định trong 2 năm đầu. Hết thời gian ưu đãi lãi suất là 8%/năm.

Wooribank: lãi suất vay thế chấp tài sản bất động sản của Wooribank như sau: Lãi suất cố định 5 năm đầu: 6 tháng đầu: chỉ từ 5.4%/năm, 54 tháng sau: chỉ từ 8.1%/năm; Lãi suất cố định năm đầu: chỉ từ 5.2%/năm; Lãi suất cố định 2 năm đầu: chỉ từ 5.6%/năm; Lãi suất cố định 3 năm đầu: chỉ từ 5.8%/năm; Lãi suất thả nổi: Bình quân lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng (dành cho cá nhân) của các ngân hàng quốc doanh + 4.0%.

Shinhanbank: lãi suất 7,0% cố định năm đầu hoặc 7,7% cố định 3 năm đầu. Phí thanh toán trước hạn là 2% (năm 1+2), 1% (năm 3), từ năm thứ 4 là 0%, biên độ thả nổi 0,3%/năm. Với nhu cầu vay mua xe oto, lãi suất cố định năm đầu 7,6%/năm, hoặc 7,2% trong 6 tháng đầu và 8,9% trong 30 tháng tiếp theo.

Standard Chartered: lãi suất 5,5% cố định năm đầu, 5,8% cố định 2 năm đầu, 6,3% cố định 3 năm đầu. Phí trả nợ trước hạn 4% (năm 1), 3% (năm 2) 2-3% (năm 3), 0,5% (năm 4), 0% từ năm thứ 5. Áp dụng cho các khoản giải ngân trước ngày 28/06/2024. Lưu ý, với khoản vay dưới 1 tỷ đồng, lãi suất trên cộng thêm 0,7%, với khoản vay từ 1-dưới 3.5 tỷ, lãi suất cộng thêm 0,2%.

Hong Leong Bank: Lãi suất cố định 1 năm đầu tiên: 6%; cố định 2 năm đầu 6,7%; cố định 3 năm đầu 7,75%, áp dụng cho các khoản vay dài tối thiểu 5 năm và số tiền vay từ 400 triệu đồng trở lên. Phí trả nợ trước hạn 3% (năm 1), 2% (năm 2), 1 % (năm 3), 0,5% (năm 4), năm thứ 5 trở đi là 0%. Lãi suất ưu đãi dành riêng cho các dự án liên kết: Celadon City, Eaton, Meadow, Akari City, Celesta Rise: Áp dụng cho các hồ sơ vay giải ngân từ ngày 01/07/2024 đến 31/08/2024: cố định 1 năm đầu tiên: 6%; cố định 2 năm đầu: 6,4%; cố định 3 năm đầu: 7,75%.

Minh Thành

Theo Chất lượng và cuộc sống