Từ năm 2025, hộ gia đình không có giấy tờ sử dụng đất có được cấp sổ đỏ?

Luật Đất đai 2024 quy định rõ về trường hợp cấp Giấy chứng nhận sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ mà đất sử dụng không vi phạm luật đất đai, không thuộc trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền.

Trường hợp các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà chưa được cấp một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 137 của Luật này và không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 139 (Giải quyết đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 01/7/2014) và Điều 140 (Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền) sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường hợp.

Theo Luật Đất đai 2024,  việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất được căn cứ trên các mốc thời gian sử dụng khác nhau.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tại Điều 138 Luật Đất đai 2024 chia các trường hợp người sử dụng đất không có giấy tờ trước tháng 7/2014 thành 03 nhóm thời gian để cấp sổ đỏ, cụ thể:

- Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trước ngày 18/12/1980, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp.

- Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 15/10/1993, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp.

- Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2014, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là không có tranh chấp.

Hồ sơ xin cấp sổ đỏ đất không giấy tờ:

Theo Khoản 1 Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị hồ sơ xin cấp sổ đỏ, gồm:

- Đơn đăng ký, cấp sổ đỏ theo Mẫu số 04a/ĐK.

- Bản sao chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

Lưu ý: Khi xin cấp sổ đỏ đất không có giấy tờ phải có xác nhận của UBND cấp xã về việc đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch.

Các bước nộp hồ sơ xin cấp sổ đỏ:

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bước 1 - Nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nơi có đất nếu có nhu cầu. Hoặc nộp hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện hoặc nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện đối với nơi chưa thành lập Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Bước 2 - Tiếp nhận hồ sơ: Nếu hồ sơ đầy đủ, cơ quan tiếp nhận sẽ giải quyết. Hoặc đề nghị bổ sung giấy tờ đối với hồ sơ chưa hợp lệ.

Bước 3 - Giải quyết yêu cầu: Cơ quan thẩm quyền thực hiện công việc theo quy trình. Người làm hộ sơ được thông báo thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan.

Bước 4 - Trả kết quả: Thời gian cấp sổ đỏ lần đầu không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 40 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Chi Chi

Theo Chất lượng và cuộc sống