Mở hàng 2024, Bắc Giang đấu giá 166 lô đất, dự thu hơn 400 tỷ đồng

166 lô đất tại các huyện Tân Yên và Yên Thế, tỉnh Bắc Giang sẽ được tổ chức đấu giá quyền sử dụng vào cuối tháng 1 và đầu tháng 2.

Cụ thể, 41 lô đất có tổng diện tích 4.964m2 tại thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế sẽ được đấu giá quyền sử dụng vào sáng 27/1. 

Giá khởi điểm từ hơn 864 triệu đồng đến trên 1,9 tỷ đồng/lô. Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ trong thời gian từ ngày 10/1 đến 24/1. Đồng thời, phải đặt trước số tiền từ 170-300 triệu đồng/hồ sơ/lô.

Mở hàng 2024, Bắc Giang đấu giá 166 lô đất, dự thu hơn 400 tỷ đồng - Ảnh 1

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; phương thức trả giá lên. Cuộc đấu giá sẽ diễn ra tại hội trường UBND huyện Yên Thế.

47 lô đất có tổng diện tích các lô đất đấu giá là 5.499,44m2 tại thị trấn Cao Thượng; cụm dân cư Đồng Cửa thôn Yên Lý, xã Phúc Sơn; cụm dân cư Đồng Giếng, thôn Ngòi Lan, xã Lan Giới và cụm dân cư Cửa Lề, thôn Tân Tiến, xã Song Vân, huyện Tân Yên sẽ được đấu giá quyền sử dụng vào sáng 1/2. Giá khởi điểm từ 504 triệu đồng đến hơn 2,7 tỷ đồng/lô.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; phương thức trả giá lên. Cuộc đấu giá sẽ diễn ra tại hội trường Trung tâm văn hóa huyện Tân Yên.

Cũng tại huyện Tân Yên, sáng 4/2, 78 lô đất thuộc xã Tân Trung và xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên (31 lô thuộc cụm dân cư thôn Quyên, xã Tân Trung và 47 lô thuộc khu dân cư thôn Đồi Rồng, xã Ngọc Lý) với tổng diện tích các lô đất đấu giá là 9.864,5m2 sẽ được đấu giá, 

Giá khởi điểm từ 400 triệu đến 1,2 tỷ đồng/lô. Người tham gia đấu giá phải đặt trước số tiền từ 80-240 triệu đồng/lô.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp 1 vòng tại cuộc đấu giá; phương thức trả giá lên. Cuộc đấu giá sẽ diễn ra tại hội trường Trung tâm văn hóa huyện Tân Yên.

Hà Thạch

Theo VietnamFinance