NCB: Ngân hàng duy nhất báo lỗ và tỷ lệ nợ xấu cao ngất ngưỡng 14,72%

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) là ngân hàng duy nhất báo cáo lỗ trong quý 3 lẫn 9 tháng đầu năm nay. Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ xấu tăng vọt 14,72%.

 

Trong quý 3, số lượng cán bộ nhân viên của NVB tăng thêm 140 người đưa tổng cán bộ nhân viên của ngân hàng này lên 2.118 người.
Trong quý 3, số lượng cán bộ nhân viên của NVB tăng thêm 140 người đưa tổng cán bộ nhân viên của ngân hàng này lên 2.118 người.

NCB vừa thực hiện báo lỗ trước thuế 199 tỷ đồng trong quý 3/2022 và lỗ 180 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm nay. Bà Hoàng Thu Trang, Phó Tổng Giám đốc NCB cho biết, ngân hàng lỗ và giảm 279 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do thu nhập lãi thuần giảm 442 tỷ đồng, mặc dù thu nhập phi tín dụng của ngân hàng tăng 38 tỷ đồng, chi phí hoạt động giảm 38 tỷ đồng, chi phí dự phòng giảm gần 85 tỷ đồng.

Nói về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm nay, bà Hoàng Thu Trang cho biết, thu nhập phi tín dụng của ngân hàng tăng 173 tỷ đồng, tương đương 122%. Trong đó, thu nhập thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư tăng 76 tỷ đồng, thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 34 tỷ đồng, thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 5 tỷ đồng, thu nhập thuần hoạt động khác tăng 59 tỷ đồng.

Tuy nhiên, mức tăng từ thu nhập phi tín dụng không đủ bù đắp mức giảm của thu nhập lãi, giảm 637 tỷ đồng và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 69 tỷ đồng, dẫn đến ngân hàng bị lỗ 180 tỷ đồng và giảm 385 tỷ đồng so cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân thu nhập lãi thuần giảm và chi phí dự phòng rủi ro tăng bởi NCB đã thực hiện thoái lãi dự thu, ngừng dự thu và trích lập dự phòng đối với các khoản nợ quá hạn, nợ xấu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, thực hiện trích lập xử lý theo phương án cơ cấu lại. Đồng thời NCB tiếp tục áp dụng chính sách hỗ trợ lãi suất cho các khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm nay của NCB (đơn vị tính: tỷ đồng, %).
Báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm nay của NCB (đơn vị tính: tỷ đồng, %).

Tại thời điểm 30/9/2022, NCB đạt 78.198 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 5,98% so với đầu năm. Tiền gửi của khách hàng 64.334 tỷ đồng, giảm 0,29%. Cho vay khách hàng đạt 45.164 tỷ đồng, tăng 8,53%.

Hiện nay, ngân hàng có 6.648 tỷ đồng nợ xấu, tăng 1.748 tỷ đồng trong quý 3 và 5.399 tỷ đồng so với đầu năm nay. Tỷ lệ nợ xấu vào thời điểm 30/9/2022 ở mức 14,72%, tăng mạnh so với mức 11,05% của thời điểm đầu quý 3 và mức 3% của thời điểm đầu năm nay.

Đóng cửa ngày 31/10/2022, cổ phiếu NVB của NCB đạt 14.800 đồng/cổ phiếu, giảm 63,9% so với đỉnh 41.000 đồng/cổ phiếu được thiết lập vào 20/4/2022.

Nguyễn Như

Theo Chất lượng và cuộc sống