Nêu tên 7 dự án cao tốc Bắc - Nam chậm tiến độ

Theo báo cáo từ Cục Quản lý đầu tư xây dựng, do điều kiện thời tiết nên các chủ đầu tư và các đơn vị thi công triển khai các hạng mục bị ảnh hưởng dẫn đến tiến độ thi công chậm.

Theo báo cáo từ Cục Quản lý đầu tư xây dựng, do điều kiện thời tiết nên các chủ đầu tư và các đơn vị thi công triển khai các hạng mục bị ảnh hưởng dẫn đến tiến độ thi công chậm.

Bộ Giao thông Vận tải mới đây đã yêu cầu các Ban Quản lý dự án tại cao tốc Bắc - Nam chỉ đạo thầu cập nhật tiến độ triển khai chi tiết, rút ngắn thời gian thực hiện để hoàn thành theo đúng kế hoạch.

Đánh giá về tiến độ các dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2, Bộ Giao thông Vận tải nêu rõ, hàng loạt các dự án đang bị chậm tiến độ so với kế hoạch hợp đồng đề ra bởi nhiều nguyên nhân như giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn cung ứng vật liệu, thời tiết bất lợi.

Báo cáo của Cục Quản lý đầu tư xây dựng cho thấy diện tích mặt bằng đã bàn giao đến nay đạt 682,6/721,2km đạt 94,6%; tổ chức thi công được trên phạm vi khoảng 656,9/721,2km đạt 91,1%.

Ngoài 3 khu tái định cư đã có sẵn, đến nay mới hoàn thành 76/147 khu, các địa phương đang lập dự án và triển khai thi công 71/147 khu tái định cư.

Cục Quản lý đầu tư xây dựng nhìn nhận việc triển khai thực hiện đối với phần khối lượng còn lại vẫn chậm do chủ yếu là đất ở, ảnh hưởng đến đời sống, sinh kế của người dân, cần bố trí tái định cư trong khi các khu tái định cư chưa hoàn thành.

Ngoài ra, các công trình hạ tầng kỹ thuật đặc biệt là đường điện cao thế có thủ tục triển khai liên quan đến nhiều cơ quan nên mất nhiều thời gian.

Nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đang chậm tiến độ
Nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đang chậm tiến độ

Về tiến độ, sản lượng thực hiện của 12 dự án được khoảng 18.548/98.372 tỷ đồng, đạt 18,85% hợp đồng, chậm 3,89% so với kế hoạch.

Cục Quản lý đầu tư xây dựng cho biết, có 5/12 dự án thành phần đáp ứng kế hoạch (gồm Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Vân Phong - Nha Trang vượt trên 1,5% so với kế hoạch); có 7/12 dự án thành phần chậm so với kế hoạch (gồm Bãi Vọt - Hàm Nghi chậm 1%; Hàm Nghi - Vũng Áng chậm 2%; Hoài Nhơn - Quy Nhơn chậm 1,2%; Quy Nhơn - Chí Thạnh chậm 1,5%; Chí Thạnh - Vân Phong chậm 6,3%; Cần Thơ - Hậu Giang chậm 12,76%; Hậu Giang - Cà Mau chậm 19,76%).

"Tính đến hết năm 2023, tổng vốn đầu tư dự án Cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021-2025 đã giải ngân 41.637,92/47.856,07 tỷ đồng, đạt 87%", Cục Quản lý đầu tư xây dựng.

Lãnh đạo Cục Quản lý đầu tư xây dựng nêu ra nguyên nhân chậm tiến độ một số dự án cao tốc này là do các địa phương chưa thực hiện chuyển đổi rừng với các diện tích tăng thêm; công tác triển khai xây dựng các khu tái định cư chậm so với tiến độ đề ra; chưa di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật phức tạp (nhất là hệ thống điện cao thế).

Cùng đó, có nhiều nhà thầu gặp khó khăn trong việc thỏa thuận với các chủ sở hữu đất khu vực mỏ về chi phí chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất; thiếu nguồn cát để thi công nền đường (công suất chưa đáp ứng đủ, thủ tục mở các mỏ cát mới chậm).

Ngoài việc tháo gỡ khó khăn về nguồn cung vật liệu, để đốc thúc tiến độ, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các Ban Quản lý dự án chỉ đạo thầu lập, cập nhật tiến độ triển khai chi tiết, rút ngắn thời gian thực hiện để chủ động, có phương án, giải pháp quản lý, điều hành hiệu quả cho từng dự án, đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ.

Hiện nay, khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ vẫn đang là mùa mưa, các chủ đầu tư và các đơn vị thi công triển khai các hạng mục không bị ảnh hưởng bởi thời tiết và chuẩn bị kế hoạch triển khai ngay các công tác khác khi điều kiện thời tiết thuận lợi.

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu tập trung triển khai thi công đảm bảo hoàn thành các hạng mục còn lại.

Riêng các hạng mục mới bổ sung theo kiến nghị của địa phương tại dự án Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây, Bộ Bộ Giao thông Vận tải đề nghị phải sớm hoàn thành trước ngày 30/6/2024.

Quốc Chiến

Theo Chất lượng và Cuộc sống