Những điểm mới trong chính sách bất động sản có hiệu lực từ tháng 08/2022

Hộ nghèo được hỗ trợ xây nhà mới đến 40 triệu đồng/hộ; có 3 hình thức khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS… là những điểm mới trong chính sách về nhà ở và bất động sản sẽ có hiệu lực từ 15-8-2022.

Những điểm mới trong chính sách bất động sản có hiệu lực từ tháng 08/2022 - Ảnh 1Đạt Trần

Theo Chất lượng và Cuộc sống