Những tập đoàn, ngân hàng, dự án lớn nào sẽ bị kiểm toán trong năm 2023?

Ông Ngô Văn Tuấn, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước ( KTNN ) đã ký Báo cáo Quốc hội dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2023 của KTNN. Về kế hoạch, dự kiến có 139 nhiệm vụ kiểm toán sẽ được thực hiện trong năm 2023.

Những tập đoàn, ngân hàng, dự án lớn nào sẽ bị kiểm toán trong năm 2023?
Những tập đoàn, ngân hàng, dự án lớn nào sẽ bị kiểm toán trong năm 2023?

Chuyển hồ sơ 8 vụ việc có dấu vi phạm pháp luật sang công an

Theo KTNN, tổng hợp sơ bộ kết quả kiểm toán từ 194 BCKT đã phát hành đến thời điểm 26/9/2022 (trong đó có 188 BCKT đã phát hành thuộc kế hoạch kiểm toán (KHKT) năm 2022 và 06 BCKT phát hành thuộc KHKT năm 2021 chuyển sang), KTNN đã kiến nghị xử lý 27.737 tỷ đồng, trong đó số kiến nghị tăng thu NSNN 1.466 tỷ đồng, giảm chi NSNN 9.003 tỷ đồng và kiến nghị khác 17.268 tỷ đồng;

Đồng thời kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 102 VBQPPL và văn bản quản lý (trong đó 02 Luật, 05 Nghị định, 06 Thông tư và 89 văn bản khác) không phù hợp với quy định chung của Nhà nước và thực tiễn; kiến nghị chấn chỉnh hoạt động của đơn vị được kiểm toán và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, KTNN đã hoàn thành một số cuộc kiểm toán chuyên đề quan trọng như: chuyên đề “Việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ”; chuyên đề “Quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2017-2021”; chuyên đề “Công tác quản lý nhà nước về đất đai giai đoạn 2017-2021”.

Ngoài ra, KTNN đã chuyển hồ sơ 8 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán sang cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Dự kiến thực hiện 26 cuộc kiểm toán dự án đầu tư lớn, được dư luận quan tâm

Năm 2023, KTNN dự kiến lựa chọn một số chuyên đề có quy mô lớn, phạm vi rộng để tổ chức kiểm toán nhằm đánh giá toàn diện, xuyên suốt công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, hiệu quả hiệu lực thực thi chính sách đối với chuyên đề, chủ đề được lựa chọn.

Theo đó, về lĩnh vực đầu tư xây dựng, chương trình và dự án, KTNN lựa chọn kiểm toán các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, như: Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1; các công trình trọng điểm, giao thông liên vùng khu vực Tây Bắc, Đồng bằng Bắc bộ; các tuyến đường ven biển kết nối liên vùng và các khu kinh tế, đô thị lớn ven biển theo Quyết định 129/QĐ-TTg; các dự án hạ tầng các khu kinh tế ven biển, các dự án bảo vệ môi trường, chống ngập, ứng phó với biến đổi khí hậu...

Đối với lĩnh vực doanh nghiệp và các tổ chức tài chính - ngân hàng, KTNN cho biết sẽ lựa chọn một số tập đoàn, tổng công ty nhà nước có quy mô lớn như: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Tập đoàn Dệt may Việt Nam; Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam; Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam;…, để kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nuớc năm 2022 kết hợp với việc đánh giá công tác tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn, tổng công ty nhà nước nhằm đánh giá thực trạng công tác quản lý tài chính và cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư của Nhà nước tại các đơn vị được kiểm toán.

Trong đó, ưu tiên kiểm toán việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương, Quốc hội về sắp xếp, cổ phần hóa và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; kiến nghị xử lý các doanh nghiệp nhà nước thua lỗ; đầu tư ngoài ngành, đầu tư ra nước ngoài không hiệu quả…

Cùng với đó, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2022 của Ngân hàng nhà nước và một số ngân hàng, tổng công ty tài chính, bảo hiểm như: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Ngân hàng Chính sách xã hội; Tập đoàn Bảo Việt, …., để đánh giá thực trạng tài chính của đơn vị và hiệu quả công tác quản lý, điều hành chính sách tiền tệ.

Cũng theo KTNN, dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2023 của KTNN bao gồm 139 nhiệm vụ kiểm toán, giảm 39 nhiệm vụ so với KHKT năm 2022.

Theo đó, đối với lĩnh vực NSNN, sẽ kiểm toán việc quản lý, sử dụng ngân sách 15 bộ, cơ quan trung ương và báo cáo quyết toán của 31 bộ, cơ quan trung ương (đạt tỷ lệ 76% - 31/41 đầu mối kiểm toán các bộ, cơ quan trung ương). Cụ thể: kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN năm 2022 tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư; kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2022 tại 16 bộ, cơ quan trung ương; kiểm toán việc quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công và Báo cáo quyết toán năm 2022 tại 15 bộ, cơ quan trung ương.

Kiểm toán tại 59 địa phương, trong đó kiểm toán đồng thời ngân sách địa phương năm 2022 và báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 tại 19 địa phương; kiểm toán ngân sách địa phương tại 7 địa phương và kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 của 33 địa phương. Qua đó, kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương của 52 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đạt tỷ lệ 83% - 52/63 địa phương).

Về lĩnh vực đầu tư xây dựng và chương trình, dự án, KTNN dự kiến thực hiện 26 cuộc kiểm toán dự án đầu tư, trong đó có nhiều dự án lớn, được dư luận quan tâm như: Tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020; Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành - giai đoạn 1; các dự án giao thông trọng điểm kết nối liên vùng khu vực miền núi phía Bắc, khu vực Đồng bằng sông Hồng, khu vực miền Trung và Tây Nguyên, vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long; các dự án đường ven biển Việt Nam; các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu; các dự án xây dựng bệnh viện.

Liên quan tới lĩnh vực doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng,  KTNN dự kiến thực hiện 16 cuộc kiểm toán, gồm: Ngân hàng Nhà nước; 10 tập đoàn, tổng công ty nhà nước; 5 tổ chức tài chính, ngân hàng.

Đối với lĩnh vực quốc phòng, KTNN dự kiến thực hiện 13 cuộc kiểm toán, gồm: kiểm toán 8 đơn vị dự toán; 1 doanh nghiệp quốc phòng, 1 bệnh viện trực thuộc Bộ Quốc phòng, 2 dự án đầu tư và 1 chuyên đề. Ở lĩnh vực an ninh, khối cơ quan Đảng dự kiến thực hiện 5 cuộc kiểm toán gồm: các đơn vị dự toán cấp II, III trực thuộc Bộ Công an; 25 công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 18 tỉnh ủy, thành ủy; 1 cuộc kiểm toán chuyên đề và 1 cuộc kiểm toán dự án đầu tư.

Minh Đức

Theo VietnamFinance