'Nối gót' ông Nguyễn Công Phú, thêm 1 thành viên HĐQT độc lập của HBC xin từ nhiệm

Sau khi ông Nguyễn Công Phú xin từ nhiệm vào giữa tháng 2 vừa qua, đến lượt ông Albert Atonie cũng xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên HĐQT độc lập của Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (HoSE: HBC) kể từ ngày 1/3.

Ông Albert Antoine từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT HBC.
Ông Albert Antoine từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT HBC.

HĐQT HBC vừa công bố nghị quyết thông qua đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của ông Albert Atonie từ ngày 1/3.

Bên cạnh đó, HĐQT HBC cũng chấp thuận việc ông Albert Antoine uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT Lê Viết Hải tham dự, thảo luận, biểu quyết tại tất cả cuộc họp, lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản, hoặc hình thức khác của HĐQT .

Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Albert Antoine sẽ được xem xét thông qua tại đại hội cổ đông thường niên năm 2023 dự kiến diễn ra ngày 26/4 tới đây.

Được biết ông Albert Antoine sinh năm 1959, quốc tịch Pháp. Trước đó vào tháng 4/2022, ông Albert Antoine gia nhập HBC với cương vị thành viên HĐQT độc lập.

Khi "cuộc chiến vương quyền" tại HBC diễn ra, ông Albert Antoine đã cùng ông Lê Quốc Duy và ông Dương Văn Hùng ủng hộ ông Nguyễn Công Phú làm chủ tịch HĐQT.

Giữa tháng 2 vừa qua, HĐQT HBC cũng đã ban hành nghị quyết chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT độc lập của ông Nguyễn Công Phú từ ngày 13/2. Đơn từ nhiệm của ông Phú cũng sẽ được xem xét thông qua tại đại hội đồng cổ đông năm 2023 của HBC.

HĐQT HBC cũng chấp thuận việc ông Nguyễn Công Phú ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT HBC là ông Lê Viết Hải tham dự, thảo luận, biểu quyết tại tất cả cuộc họp, lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản hoặc hình thức khác liên quan đến HĐQT HBC.

Mới đây, HĐQT HBC cũng đã công bố quyết định rút đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và tư cách thành viên HĐQT HBC của ông Lê Viết Hải.

Tại đại hội đồng cổ đông sắp tới, HBC dự kiến trình kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu mục tiêu 12.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 125 tỷ đồng.

Năm ngoái, doanh thu thuần của HBC đạt 14.122 tỷ đồng, tăng 24%, song lợi nhuận gộp chỉ đạt 258 tỷ đồng, giảm 69% so với năm trước.

Tuệ Lâm

VietnamFinance