Ocean Group chuyển từ lãi sang lỗ nặng 280 tỷ đồng sau kiểm toán

Sau nhiều lần trì hoãn nộp BCTC, Tập đoàn Đại Dương mới đây đã công bố BCTC kiểm toán 2021, theo đó, lợi nhuận sau thuế kiểm toán chuyển từ dương 105 tỷ đồng sang âm 280 tỷ đồng do trích dự phòng chi phí tổn thất và nợ khó đòi.

Lỗ luỹ kế bằng 90,88% vốn điều lệ

Theo báo cáo vừa công bố, Ocean Group lỗ sau thuế khoảng 280 tỷ đồng, trong khi báo cáo tài chính tự lập có lãi 105 tỷ đồng, phần lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ âm 76 tỷ đồng trong khi trước đó dương 145 tỷ đồng. Như vậy, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Ocean Group giảm 385 tỷ đồng. Trong khi đó, cùng kỳ năm 2020, Ocean Group lãi 205 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC Ocean Group  
Nguồn: BCTC Ocean Group  

Nguyên nhân là do chi phí giá vốn đội thêm 102 tỷ đồng khiến lỗ gộp 2 tỷ đồng, vì công ty con do OGC nắm 55,6% là CTCP One Capital Hospitality (HNX: OCH) – chủ sở hữu kem Tràng Tiền – trích lập dự phòng tổn thất hàng tồn kho đối với dự án Sài Gòn Airport Plaza. Cụ thể, OCH đã đồng ý dùng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất gắn liền với tài sản hình thành trong tương lai với Dự án Saigon Airport Plaza để đảm bảo cho khoản vay của CTCP Đầu tư và Dịch vụ Đại Dương Xanh (nay là Công ty TNHH Pegasus Thăng Long) tại Ocean Bank.

Trong trường hợp Pegasus Thăng Long không thể trả được nợ thì các tài sản đảm bảo sẽ bị bán để trả nợ. Do đó, One Capital Hospitality thận trọng trích lập dự phòng với khoản này.

Luỹ kế năm 2021, Ocean Group ghi nhận doanh thu giảm 54,7% so với kỳ về 409,28 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 280 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 240,96 tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý, Công ty kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp âm.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 380,3 tỷ đồng so với cùng kỳ, về âm 1,74 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 92,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 262,8 tỷ đồng về 21,43 tỷ đồng.

Chi phí tài chính giảm gần 40 tỷ đồng, về âm 0,04 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 50,7%, tương ứng giảm 79,4 tỷ đồng về 77,13 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 19,9%, tương ứng tăng thêm 48,15 tỷ đồng lên 289,88 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Với việc ghi nhận lỗ của công ty mẹ là 75,97 tỷ đồng trong năm 2021, Công ty nâng lỗ luỹ kế từ 2.650,4 tỷ đồng lên 2.726,4 tỷ đồng và bằng 90,88% vốn điều lệ.

Nguồn: BCTC Ocean Group  
Nguồn: BCTC Ocean Group  

Thêm vào đó, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng từ 4 tỷ đồng (trước kiểm toán) lên 290 tỷ đồng. Ocean Group lý giải điều này liên quan tới việc thực hiện trích lập dự phòng phải thu khó đòi theo khả năng thu hồi và kết quả việc bán nợ trong năm 2022.

Ngoài ra, xét về dòng tiền, trong năm 2021, Công ty ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 109,9 tỷ đồng (so với cùng kỳ dương 41,9 tỷ đồng). Thêm nữa, dòng tiền đầu tư âm 28,9 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 20 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ. Như vậy, trong năm, Công ty tăng vay nợ bù đắp dòng tiền kinh doanh âm.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của Ocean Group giảm 22% so với đầu năm về 2.932,8 tỷ đồng.

Kiểm toán nhà nước nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục

Trước tình hình lỗ sau kiểm toán, đơn vị kiểm toán cũng lưu ý tính đến cuối năm công ty lỗ lũy kế 2.726 tỷ đồng, tồn tại yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục. Phía Ocean Group lý giải, thời gian qua, công ty mẹ và các đơn vị thành viên thực hiện tái cơ cấu các khoản đầu tư cổ phiếu, dự án bất động sản cũng như tích cực thu hồi/bán các khoản công nợ phải thu. Tiếp đó, đơn vị kiểm toán lưu ý người đọc liên quan đến một số khoản công nợ công ty muốn chuyển theo dõi ngoại bảng từ năm tài chính kết thúc 31/12/2021 và các năm sau, cũng như quy trình lấy ý kiến bằng cổ đông bằng văn bản liên quan xử lý.

Cụ thể, công ty cho biết đã thực hiện thủ tục chào bán công khai một số khoản nợ phải thu khó đòi giá trị gốc khoảng 1.072 tỷ đồng với giá khởi điểm bằng 10% giá trị nợ gốc nhưng không có đối tác quan tâm mua tại thời điểm mở chào bán 4/6. Công ty đã lấy ý kiến cổ đông và được thông qua phương án xử lý khoản nợ phải thu khó đòi đã trích lập 100% với tổng số tiền 2.553 tỷ đồng. Khoản công nợ này được theo dõi tại tài khoản ngoại bảng trên BCTC không ảnh hưởng đến việc thu hồi công nợ và quyền lợi của công ty.

Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo Công ty cũng khẳng định, quy trình lấy ý kiến cổ đông và nội dung Nghị quyết được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông.

Phối cảnh dự án khách Sài Gòn Airport tại quận Tân Bình, TP HCM  
Phối cảnh dự án khách Sài Gòn Airport tại quận Tân Bình, TP HCM  

Về vấn đề lưu ý mà kiểm toán nhắc đến là dự án khách Sài Gòn Airport tại quận Tân Bình, TP HCM đang được thế chấp để bảo lãnh cho các khoản vay của Công ty TNHH Pegasus Thăng Long, Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang và Công ty cổ phần One Capital Hospitality ký hợp đồng bán các khoản nợ phải thu khó đòi và khoản nợ tiềm tàng. Phí Ocean Group thông tin về bản án mới nhất của Tòa án nhân dân TP Hà Nội, Pegasus Thăng Long có trách nhiệm hoàn trả gốc và lãi tạm ký cho chủ nợ mới. Do đó, OCH đã ghi nhận các khoản dự phòng tương ứng. Trong năm 2022, Sao Hôm Nha Trang (công ty con của OCH) đã đồng thuận bán các khoản nợ phải thu khó đòi được xác định là khó có khả năng thu hồi và thực hiện trích lập dự phòng.

Sau khi công bố báo cáo tài chính sau kiểm toán, Tập đoàn Đại Dương cũng đã gửi báo cáo tới Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) và đề nghị xem xét đưa cổ phiếu ra khỏi diện hạn chế giao dịch trong thời gian sớm nhất.

Được biết, trước đó vào nhày 2/6, công ty nhận được quyết định của HoSE về việc chuyển cổ phiếu OGC từ diện kiểm soát sang hạn chế giao dịch (chỉ được giao dịch phiên chiều) do chậm nộp BCTC kiểm toán 2021 quá 45 ngày so với quy định.

Hà Thu

Theo Kinh doanh & Phát triển