Phát hiện 475 công trình không phép, sai phép trong 9 tháng đầu năm tại Bình Dương

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Bình Dương về công tác thanh kiểm tra trong 9 tháng đầu năm, phát hiện 475 công trình vi phạm xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn.

Nguồn tin từ báo xây dựng cho hay, Thanh tra Sở Xây dựng Bình Dương đã tổ chức kiểm tra theo thẩm quyền 116 trường hợp thì phát hiện 46 trường hợp không phép, 02 trường hợp sai phép, 20 trường hợp vi phạm khác. Đối với 68 trường hợp vi phạm này thì Thanh tra Sở kiểm tra phát hiện 58 trường hợp, Ban quản lý các khu công nghiệp chuyển 10 trường hợp và 01 trường hợp do các phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng cung cấp, phản ánh. Qua đó, ban hành 56 Quyết định (bao gồm trình UBND tỉnh và ban hành theo thẩm quyền) xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt là 5,2 tỷ đồng, các tổ chức cá nhân vi phạm đã nộp phạt gần 4,8 tỷ đồng.

Công trình xây dựng không phép Thanh tra Xây dựng đình chỉ thi công trên địa bàn Bình Dương
Công trình xây dựng không phép Thanh tra Xây dựng đình chỉ thi công trên địa bàn Bình Dương

Bên cạnh đó, Thanh tra Sở cũng phối hợp với UBND huyện, thị xã, thành phố kiểm tra là 1.486 công trình thì phát hiện không phép 216 trường hợp, sai phép 113 trường hợp, vi phạm khác 78 trường hợp. Các trường hợp vi phạm do UBND cấp huyện ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền với tổng số tiền phạt gần 1,6 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo của Sở Xây dựng thì công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm hành chính đối với các vi phạm trong hoạt động xây dựng trong thời gian qua đã góp phần tạo những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực xây dựng. Qua đó, giúp tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành trong việc thực hiện đúng các quy định về lĩnh vực xây dựng, tuân thủ các trình tự thủ tục liên quan khi tham gia hoạt động xây dựng.

Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp chưa nghiêm túc chấp hành các quy định, vi phạm xây dựng không phép, sai phép phải bị xử lý vi phạm.

Trước đó, kết quả thanh tra 6 tháng đầu năm cũng cho thấy, Thanh tra Sở Xây dựng Bình Dương đã tổ chức kiểm tra theo thẩm quyền 57 trường hợp thì phát hiện 50 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng như xây dựng không phép, sai phép. Thanh tra Xây dựng Bình Dương phối hợp với các huyện thị thành phố kiểm tra 708 công trình thì phát hiện 240 công trình vi phạm trật tự xây dựng với số tiền xử phạt gần 1,6 tỷ đồng.

Vào tháng 8/2022, Sở Xây dựng Bình Dương cũng gửi văn bản cảnh báo các chủ đầu tư các dự án, công trình xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương và UBND huyện, thị xã, thành phố về việc xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

Sở xây dựng tỉnh Bình Dương đã đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương, UBND huyện, thị xã, thành phố tăng cường phổ biến, thông tin rộng rãi các quy định xử lý vi phạm trật tự xây dựng và các hành vi vi phạm trong lĩnh vực xây dựng theo quy định pháp luật hiện hành đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý biết và chấp hành đúng quy định, chỉ đạo việc tổ chức kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý triệt để các các hành vi vi phạm trong lĩnh vực xây dựng theo chức năng, thẩm quyền được giao, nhất là việc theo dõi, kiểm tra thường xuyên việc chấp hành ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm, kịp thời kiểm tra, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm không nghiêm túc chấp hành đầy đủ các nội dung quyết định xử phạt vi phạm hành chính và không hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan theo quy định đúng thời hạn yêu cầu, tiếp tục thực hiện hành vi xây dựng công trình vi phạm sau khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm.

Được biết mức phạt cho hành vi “tái phạm” trong lĩnh vực xây dựng lên đến 1 tỷ đồng và Tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng từ 09 tháng đến 12 tháng, Buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm.

Hà Thu

Theo Chất lượng và Cuộc sống