Phạt kịch khung lên đến 1 tỷ đồng với trường hợp vi phạm về đất đai tại khu vực nội thành Hà Nội

HĐND TP Hà Nội khóa XVI vừa thông qua Nghị quyết số 19 quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai ở nội thành thành phố.

Phạt kịch khung lên đến 1 tỷ đồng với trường hợp vi phạm về đất đai tại khu vực nội thành Hà Nội - Ảnh 1

Cụ thể, mức tiền phạt quy định đối với các hành vi vi phạm hành chính trong nghị quyết này sẽ bằng hai lần mức phạt theo Nghị định số 91 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai ở nội thành Hà Nội. Mức phạt tối đa không quá 500 triệu đồng đối với cá nhân và 1 tỷ đồng đối với tổ chức. Ngoài ra, hình thức phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả cũng giống như nội dung tại Nghị định số 91.

Nghị định áp dụng với các tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm xảy ra trên địa bàn nội thành TP Hà Nội, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Các chức danh có thẩm quyền phạt tiền đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định số 91 có thẩm quyền xử phạt tương ứng với mức tiền phạt tại nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/1/2022. Đối với những hành vi vi phạm xảy ra trước ngày nghị quyết có hiệu lực, đang được lập hồ sơ xử lý thì vẫn được thực hiện theo quy định của Nghị định số 91.  
Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/1/2022. Đối với những hành vi vi phạm xảy ra trước ngày nghị quyết có hiệu lực, đang được lập hồ sơ xử lý thì vẫn được thực hiện theo quy định của Nghị định số 91.  

Trước đó, từ tháng 7, UBND TP Hà Nội cũng đã có Tờ trình 134 gửi Thường trực HĐND thành phố về việc xây dựng nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng tại khu vực nội thành.

Trong đó, UBND Hà Nội đề xuất quy định mức tiền phạt cao gấp hai lần mức tiền phạt đối với cùng một hành vi vi phạm tương ứng trong nghị định của Chính phủ.

Theo tờ trình, việc quy định và áp dụng mức xử phạt cao hơn đối với cùng hành vi vi phạm trong lĩnh vực xây dựng tại các quận nội thành có tác dụng răn đe, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc chấp hành các quy định pháp luật của Nhà nước, góp phần làm giảm số vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng.

Uyển Nhi

Theo Kinh doanh & Phát triển