Phương án sắp xếp đơn vị hành chính tại Hà Nội sẽ thông qua trong tháng 5?

Trong ngày 15 tới, HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét thông qua phương án sắp xếp đơn vị hành chính.

Tại kỳ họp HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét Tờ trình, dự thảo Nghị quyết phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố; xem xét tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024.

Bên cạnh đó, HĐND thành phố xem xét thông qua Nghị quyết về việc thông qua đề án tổng thể đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị Thủ đô; xem xét thông qua Nghị quyết về việc ủy quyền cho UBND thành phố phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án hỗ trợ kỹ thuật “Chuẩn bị dự án đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn ga Hà Nội - Hoàng Mai và hỗ trợ nghiên cứu xây dựng hệ thống giao thông đô thị tích hợp cho dự án đường sắt đô thị” sử dụng vốn ODA không hoàn lại của ADB và EU…

TP. Hà Nội xem xét thông qua phương án sắp xếp đơn vị hành chính vào ngày 15/5
TP. Hà Nội xem xét thông qua phương án sắp xếp đơn vị hành chính vào ngày 15/5

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố cũng xem xét Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã , phường giai đoạn 2023-2025.

Trước đó, thành phố đã triển khai đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025 tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn.

Sau khi đưa ra phương án, các địa phương đã tổ chức lấy ý kiến cử tri tại các xã, phường thuộc diện sắp xếp. Kết quả cho thấy, hầu hết cử tri đều đồng ý với phương án sáp nhập xã, phường và tên gọi đơn vị hành chính mới. HĐND các quận, huyện, thị xã cũng đã họp và thông qua phương án sắp xếp đơn vị hành chính tại địa phương.

Theo số liệu thống kê dân số trung bình được cập nhật của Tổng cục Thống kê, dân số TP. Hà Nội năm 2024 là khoảng 8,5 triệu người.

Được biết, dân số TP. Hà Nội đông thứ hai cả nước, chỉ sau TP. Hồ Chí Minh (gần 8,9 triệu người) và có mật độ dân số cao thứ hai trong 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Với mật độ dân số là 2.398 người/km2, cao gấp 8,2 lần so với mật độ dân số cả nước.

Quốc Chiến

Theo Chất lượng và cuộc sống