Quảng Nam: Làm rõ hơn 2.800 ha diện tích đất rừng bị giảm trong năm 2021

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu tỉnh Quảng Nam rà soát và xác định cụ thể vị trí, diện tích, trạng thái rừng tự nhiên năm 2021 bị giảm.

Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa có công văn gửi trực tiếp Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, yêu cầu làm rõ việc rừng tự nhiên năm 2021 giảm 2.850 ha so với năm 2020.

UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh rà soát và xác định cụ thể vị trí, diện tích, trạng thái rừng tự nhiên năm 2021 bị giảm so với năm 2020.

Quảng Nam: Làm rõ hơn 2.800 ha diện tích đất rừng bị giảm trong năm 2021 - Ảnh 1

Một phần cánh rừng phòng hộ ở Phú Ninh

Theo công văn ngày 15/3/2022 của Tổng cục Lâm nghiệp, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 676/QĐ-UBND phê duyệt, công bố hiện trạng rừng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, trong đó rừng tự nhiên giảm 2.850 ha so với năm 2020 (tỷ lệ giảm 0,6% so với tổng diện tích rừng tự nhiên của tỉnh).

Do  đó, thực hiện nhiệm vụ được Bộ NN&PTNT, Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, xác định cụ thể vị trí, diện tích, trạng thái rừng tự nhiên bị giảm; xác định nguyên nhân, thời điểm giảm diện tích rừng (chi tiết đến từng lô rừng và bản đồ dạng số các lô rừng tự nhiên bị giảm).

Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam cần chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ rừng; xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xẩy ra mất rừng; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13/CT-TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và quy định tại khoản 4 Điều 102 Luật Lâm nghiệp.

Trước đó, cuối năm 2021, HĐND tỉnh Quảng Nam đã thông qua 231 danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2022 với tổng diện tích sử dụng đất nông nghiệp là 353,11 ha (đất chuyên trồng lúa nước 222,64 ha, đất trồng lúa nước còn lại 33,57 ha, đất rừng phòng hộ 95,9 ha, đất rừng đặc dụng 1 ha).

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam, tổng diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác tính đến ngày 20/12/2020 trên địa bàn tỉnh là 2.148,98 ha. Trong đó, diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang xây dựng công trình thủy điện là 1.446,51 ha.

Chi Lê

Theo Chất lượng và cuộc sống