Quảng Nam yêu cầu Công ty CP Cấp thoát nước hoàn trả hơn 7,7 tỷ đồng vốn ngân sách

Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam bị yêu cầu hoàn trả hơn 7,71 tỷ đồng vốn cho NSNN đối với các dự án nước sạch công ty tiếp nhận, khai thác kinh doanh.

 

Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam
Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản yêu cầu Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam khẩn trương phối hợp với Sở Tài chính để hoàn trả hơn 7,71 tỷ đồng cho NSNN đối với các dự án nước sạch mà Công ty đã tiếp nhận, khai thác kinh doanh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn công ty nộp trả nợ gốc và lãi phát sinh đối với các dự án nước sạch công ty tiếp nhận, khai thác kinh doanh - theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn ngày 6/4/2022 và Công văn ngày 22/6/2023.

Trường hợp Công ty vẫn không thực hiện thì Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét không tăng giá nước theo lộ trình đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2473/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 cho đến khi Công ty thực hiện đúng nghĩa vụ hoàn trả các khoản nợ và lãi theo quy định, văn bản của UBND tỉnh Quảng Nam lưu ý.

Trước đó, ngày 27/4/2022, Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam và Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam (được UBND tỉnh giao nhiệm vụ) ký cam kết về việc ký nhận nợ và hoàn trả nợ vốn NSNN đối ứng các dự án nước sạch do Công ty làm chủ đầu tư và các dự án do Công ty tiếp nhận, khai thác kinh doanh.

Theo quy định về thời gian và số tiền nợ phải trả theo từng kỳ tại bản cam kết thì đến ngày 15/4/2024 đã trải qua 12 kỳ trả nợ, với tổng số nợ phải nộp trả NSNN hơn 7,71 tỷ đồng (chưa bao gồm lãi chậm nộp). Sở Tài chính đã có 3 công văn đôn đốc, đề nghị Công ty này hoàn trả nợ vốn NSNN nhưng Công ty chưa nộp bất cứ khoản nợ nào.

Theo Quyết định 2473/QĐ-UBND ngày 20/9/2022, UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt đơn giá nước sạch do Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam cung cấp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, giá nước sẽ được tăng theo lộ trình tháng 10/2022, tháng 10/2023 và tháng 10/2024.

Đồng thời, trong cơ cấu giá nước được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt và công ty thực hiện thu có tính chi phí khẩu hao tài sản để tạo nguồn cho công ty hoàn trả nợ vốn NSNN đối ứng của các dự án nước sạch.

Thế nhưng, từ ngày ký kết bản cam kết đến nay, theo lộ trình đã 2 lần tăng giá nước vào tháng 10/2022 và tháng 10/2023 nhưng Công ty vẫn không thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo cam kết.

Được biết, trước đây, Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam do Nhà nước giữ 51% vốn điều lệ. Năm 2015, UBND tỉnh Quảng Nam chuyển quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại Công ty cho Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam, với mục đích "dần thoái vốn để có kinh phí đầu tư vào các dự án quan trọng của tỉnh".

Năm 2016, Tỉnh ủy Quảng Nam phê duyệt phương án thoái vốn cổ phần của ngân sách Đảng tại Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam. Theo đó, Tỉnh ủy Quảng Nam chào bán hơn 11 triệu cổ phiếu (toàn bộ 51% cổ phần) với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, bán đấu giá công khai hơn 3,3 triệu cổ phiếu (tương đương 30%), bán cho người lao động và cổ đông tại Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam hơn 7,7 triệu cổ phiếu (70%). Tổng giá trị theo mệnh giá là hơn 110 tỷ đồng.

Từ năm 2017, Công ty chuyển sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp công ty cổ phần, không có vốn Nhà nước. Hiện nay, tỉnh Quảng Nam đang có chủ trương khôi phục phần vốn đã thoái tại công ty nhằm đảm bảo an toàn, an ninh trong việc cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh.

Minh Hằng

Theo Tài chính doanh nghiệp