Quảng Ngãi: Chỉ có 25/112 dự án bất động sản được giao đất hoàn thiện

Tỉnh Quảng Ngãi hiện có 112 dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu dân cư do các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trong và ngoài tỉnh thực hiện theo quy hoạch được duyệt. Đến nay, địa phương có 25 dự án đã được giao đất hoàn thiện và thi công hoàn thành hạ tầng kỹ thuật; 23 dự án được giao đất một phần, nhà đầu tư đang đầu tư dở dang cơ sở hạ tầng và 64 dự án chưa được giao đất hoặc giao đất.

Quảng Ngãi chỉ có 25/112 dự án bất độn sản đã được giao đất hoàn thiện. (Ảnh minh họa)
Quảng Ngãi chỉ có 25/112 dự án bất độn sản đã được giao đất hoàn thiện. (Ảnh minh họa)

Báo cáo mới nhất của Giám đốc Sở Xây dựng gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho thấy. trên địa bàn tỉnh hiện có 112 dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu dân cư do các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trong và ngoài tỉnh thực hiện theo quy hoạch được duyệt. 

Đến nay, địa phương có 25 dự án đã được giao đất hoàn thiện và thi công hoàn thành hạ tầng kỹ thuật; 23 dự án được giao đất một phần, nhà đầu tư đang đầu tư dở dang cơ sở hạ tầng và 64 dự án chưa được giao đất hoặc giao đất tỷ lệ thấp.

Qua đó, Sở Xây dựng đề xuất UBND tỉnh cho phép các dự án đã hoàn thiện hạ tầng, thực hiện xong nghĩa vụ tài chính được bán nền mà không xây nhà mặt phố đối với một số dự án khu dân cư, khu đô thị ở khu vực cơ sở hạ tầng chưa phát triển, không nằm trong các khu vực trung tâm, cảnh quan chính trong đô thị và yêu cầu về cảnh quan kiến trúc trong đô thị;

Đồng thời, cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với 30% diện tích đất ở còn lại trong diện tích đã được giao đất…

Để tháo gỡ cho các DN, ông Đặng Văn Minh yêu cầu, Sở Xây dựng rà soát tất cả các quy định ràng buộc trong quyết định chủ trương đầu tư của các dự án; rà soát lại việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính của từng dự án cụ thể để tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định.

Phước Nguyên

Theo VietnamFinance