Quý 2/2021: Lợi nhuận tăng đột biến, nhưng bất ngờ với khoản phải thu tại ngân hàng TPBank

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, HOSE: TPB) báo lãi trước và sau thuế quý 2 tăng 55% so với cùng kỳ, đạt lần lượt 1.585 tỷ đồng và 1.269 tỷ đồng.

Vừa qua, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, HOSE: TPB) báo lãi trước và sau thuế quý 2 tăng 55% so với cùng kỳ, đạt lần lượt 1.585 tỷ đồng và 1.269 tỷ đồng, chủ yếu nhờ tăng thu nhập lãi thuần và thu từ dịch vụ. Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, lãi sau thuế tại TPBank tăng 48% so với nửa đầu năm 2020, đạt 2.407 tỷ đồng.

Quý 2/2021: Lợi nhuận tăng đột biến, nhưng bất ngờ với khoản phải thu tại ngân hàng TPBank - Ảnh 1

Nếu so với con số 5.500 tỷ đồng kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm 2021, TPBank đã thực hiện được gần 55% sau 6 tháng đầu năm.

Tuy nhiên, báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 của TPBank cho thấy, tính đến cuối quý 2/2021, quy mô các tài sản “Có khác” của ngân hàng tăng 24% so với đầu năm, ghi nhận hơn 17.684 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 tại TPBank.
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 tại TPBank.
Quý 2/2021: Lợi nhuận tăng đột biến, nhưng bất ngờ với khoản phải thu tại ngân hàng TPBank - Ảnh 2
Thuyết minh chi tiết tài sản có khác. (Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 tại TPBank).

Trong đó, khoản mục các khoản phải thu bên ngoài bất ngờ tăng 28%, tương đương tăng thêm 3.070 tỷ đồng, lên hơn 13.892 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2021. Tuy nhiên, phía TPBank không thuyết minh cụ thể về khoản phải thu này trong báo cáo tài chính.

Ngoài ra, các tài sản khác được ghi nhận trong mục này của TPBank chủ yếu là: lãi và phí phải thu với 1.733 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm; tài sản có khác cũng tăng 3%, ghi nhận gần 1.626 tỷ đồng. Cả hai khoản mục này cũng không được thuyết minh chi tiết.

Để dự phòng rủi ro không thể thu hồi, TPBank đã trích lập 2,6 tỷ đồng cho các tài sản này, trong khi đầu năm ở mức 53,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, do khoản phải thu khác tại TPBank tăng 29% lên mức hơn 14.018 tỷ đồng. Do đó, tỷ trọng các tài sản Có khác đã chiếm 7,3% tổng tài sản của TPBank đến cuối quý 2/2021(242.255 tỷ đồng).

So với các ngân hàng khác có cùng quy mô tài sản tương đương với TPBank như VIB, ABBank,.... tỷ trọng các tài sản này chỉ chiếm 3% và 4%.

Cũng theo báo cáo tài chính, tổng tài sản của TPBank tăng 17% so với đầu năm, đạt gần 242.255 tỷ đồng tính đến cuối quý 2/2021. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 10% lên gần 132.204 tỷ đồng; tiền gửi của khách hàng vào TPBank cũng tăng 14% lên 132.070 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/06/2021, tổng nợ xấu của TPBank tăng 7% so với đầu năm, lên mức 1.519 tỷ đồng. Nợ có khả năng mất vốn giảm 30%, trong khi nợ dưới tiêu chuẩn lại tăng 30%. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay giảm nhẹ từ 1,18% xuống còn 1,15%.

Hoàng Long

Theo Sở hữu trí tuệ