Quý I, Ricons lãi 14 tỷ, quỹ tiền suy giảm, phải thu gia tăng

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons ghi nhận kết quả kinh doanh có phần kém tích cực trong quý I/2024 với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đều suy giảm so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo tài chính quý của Ricons, quý I/2024, doanh thu thuần đạt 1.619 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ.

Cơ cấu doanh thu ghi nhận sự suy giảm của mọi mảng kinh doanh: xây lắp giảm 5%, bất động sản đầu tư giảm 66%, cho thuê và thanh lý thiết bị xây dựng giảm 34%, riêng mảng bán vật liệu xây dựng “trắng” doanh thu.

Dù doanh thu giảm, song nhờ cải thiện được giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 58 tỷ đồng, tăng 38%, tương ứng biên lợi nhuận gộp đạt 3,6%.

Trong quý, Ricons có thêm 15 tỷ đồng doanh thu tài chính, giảm 12%. Trong khi đó, chi phí quản lý tăng 13%, đạt 40 tỷ đồng. Công ty cũng phải chịu khoản lỗ khác 6 tỷ đồng.

Bởi vậy, kết quý I/2024, Ricons chỉ có lãi sau thuế 14,3 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước.

Quý I, Ricons lãi 14 tỷ, quỹ tiền suy giảm, phải thu gia tăng - Ảnh 1

Tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của Ricons đạt 7.466 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Các khoản phải thu chiếm tới 56,7% tổng tài sản, đạt 4.235 tỷ đồng, tăng 2,3%. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi đạt 250 tỷ đồng.

Quỹ tiền của Ricons trong quý I suy giảm nhẹ, đạt 1.277 tỷ đồng, giảm 5%, gồm: tiền và các khoản tương đương tiền đạt 613 tỷ đồng, giảm 11%; tiền gửi ngân hàng khác 664 tỷ đồng, tăng 1,3%. Công ty cũng nắm giữ số lượng trái phiếu trị giá 227 tỷ đồng.

Hàng tồn kho trong quý qua giảm 31% còn 520 tỷ đồng, chiếm 6,9% tổng tài sản, là chi phí xây dựng dở dang tại các dự án: sân bay Long Thành (154 tỷ đồng), Kim Chung – Di Trạch (65 tỷ đồng), nhà kho SLP Park Xuyên Á (87 tỷ đồng).

Về nguồn vốn, nợ phải trả của Ricons tại ngày 31/3/2024 đạt 4.993 tỷ đồng, giảm 7,6% so với đầu năm. Nợ vay rất ít, đạt 44 tỷ đồng.

Với vốn chủ sở hữu 2.472 tỷ đồng, tăng 10 tỷ đồng, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,01 lần.

Vĩnh Chi

Theo VietnamFinance