Quý III quật khởi, Taseco Airs (AST) chính thức thoát lỗ

Doanh thu và lợi nhuận của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (Taseco Airs, HoSE: AST) đã tăng mạnh trong quý III/2022, qua đó giúp công ty thoát cảnh thua lỗ trong 9 tháng.

Quý III quật khởi, Taseco Airs (AST) chính thức thoát lỗ
Quý III quật khởi, Taseco Airs (AST) chính thức thoát lỗ

Quý III/2022, doanh thu thuần của Taseco Air tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 185 tỷ đồng. Công ty không còn lâm vào cảnh kinh doanh dưới giá vốn nên lợi nhuận gộp đạt 98 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 53%.

Trong quý, doanh thu tài chính tăng 56%, đạt 2,5 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm còn 782 triệu đồng.

Dù chi phí vận hành có tăng lên đáng kể, cụ thể: chi phí bán hàng tăng 2,7 lần lên 50 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 2 lần lên 33 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quý III/2022, Taseco Airs vẫn có 17,4 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, trong khi cùng kỳ lỗ 43,5 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần của Taseco Air tăng 3 lần, đạt 387 tỷ đồng; lợi nhuận gộp tăng 8 lần, đạt 201 tỷ đồng.

Trong 9 tháng, hoạt động tài chính biến động không đáng kể; còn chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh thêm 68,5 tỷ đồng, đạt 192,5 tỷ đồng.

Khép lại 9 tháng, Taseco Airs ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 10 tỷ đồng, vượt trội so với khoản lỗ 110 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, Taseco Airs đặt mục tiêu doanh thu 633 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 23,5 tỷ đồng. Dù mới chỉ hoàn thành 42,5% chỉ tiêu lợi nhuận của năm nay, song có thể nói đây là một nỗ lực của Taseco Airs khi đã thoát lỗ (hai năm 2020 - 2021, công ty chịu lỗ trước thuế lần lượt 49 tỷ đồng và 128 tỷ đồng; 6 tháng đầu năm 2022 lỗ trước thuế 7 tỷ đồng).

Về tài sản, tại ngày 30/9/2022, tổng tài sản của Taseco Airs tăng 13% so với đầu năm, đạt 566 tỷ đồng. Sự tăng trưởng của tài sản là do lượng tiền và tương đương tiền tăng mạnh 88% lên 73 tỷ đồng.

Nhìn chung, bức tranh tài chính của Taseco Airs khá đẹp khi nợ vay rất ít (chỉ 45 tỷ đồng); hệ số nợ phải trả/vốn chỉ sở mức chỉ 0,3 lần - mức rất an toàn; các khoản phải thu chỉ chiếm 15% tổng tài sản và lượng tiền, tương đương tiền cùng đầu tư tài chính ngắn hạn (đều là tiền gửi ngân hàng) tương đối dồi dào, đạt 198 tỷ đồng, chiếm 35% tổng tài sản.

Về dòng tiền, 9 tháng, dòng tiền kinh doanh của Taseco Airs dương 50 tỷ đồng, chủ yếu do tăng các khoản phải trả (giai đoạn 2020-2021, dòng tiền kinh doanh của Taseco Airs âm nặng, lần lượt âm 86 tỷ đồng và 84 tỷ đồng).

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ dương 64 tỷ đồng đã giúp lượng tiền và tương đương tiền cuối kỳ tăng đáng kể.

Lê Nguyễn

Theo VietnamFinance