Sai phạm về công bố thông tin, PV Gas bị phạt hàng trăm triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 167/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas, HoSE: GAS).

Sai phạm về công bố thông tin, PV Gas (GAS) bị phạt hàng trăm triệu đồng.
Sai phạm về công bố thông tin, PV Gas (GAS) bị phạt hàng trăm triệu đồng.

GAS bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Theo UBCKNN, GAS công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2021; Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 36/NQ-KVN ngày 20/5/2022 thông qua các nội dung chính của Thư thỏa thuận cơ chế phát hóa đơn và thanh toán tạm cho khối lượng khí năm 2022 theo GSPA Lô 06.1...

GAS cũng bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Cụ thể, liên quan công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 của công ty chưa trình bày đầy đủ nội dung về giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ trong năm 2021.

Công ty bị phạt 25 triệu đồng do công ty không đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT, tiền lương của tổng giám đốc (giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Và bị phạt 125 triệu đồng do không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Công ty chỉ có 1 thành viên HĐQT độc lập trên tổng số 6 thành viên HĐQT.

Được biết, theo quy định, số lượng thành viên HĐQT độc lập của công ty niêm yết phải đảm bảo quy định sau: có tối thiểu 1 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên HĐQT từ 3 đến 5 thành viên, tối thiểu 2 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên HĐQT từ 6 đến 8 thành viên, và tối thiểu 3 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên HĐQT từ 9 đến 11 thành viên.

Tổng hình phạt đối với GAS là 270 triệu đồng.

Về tình hình kinh doanh, Luỹ kế cả năm 2022, doanh thu của GAS đạt 100.723 tỷ đồng (tăng 27,5%) và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 15.062 tỷ đồng (tăng 70%). Biên lợi nhuận cả năm 2022 của GAS được cải thiện, đạt 21,16%.

Theo Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), các nhà máy điện khí (khách hàng chính của GAS) kỳ vọng sẽ được huy động tích cực hơn. KBSV dự phóng sản lượng khí bán cho các nhà máy điện kỳ vọng sẽ tiếp tục phục hồi trong năm 2023, đạt khoảng 6.032 triệu m3 khí (tăng 10,4%).

KBSV cho rằng GAS có động lực tăng trưởng từ tiêu thụ khí LNG. Theo đó, nhiệt điện khí LNG sẽ được ưu tiên phát triển trong tương lai. GAS sẽ hưởng lợi từ xu hướng này khi đang là nhà đầu tư tiên phong khi sở hữu 9/14 kho LNG được xây dựng và khai thác trong giai đoạn tới.

Dự án LNG đầu tiên của GAS là kho LNG Thị Vải là nơi cung cấp khí cho: nhà máy nhiệt điện khí Nhơn Trạch 3 và 4, các khách hàng công nghiệp và bù đắp một phần cho lượng khí thiếu hụt trong nước sau năm 2022.

Tuy nhiên, tiến độ Nhơn Trạch 3&4 hiện tại vẫn gặp nhiều vướng mắc trong việc đàm phán cam kết đầu ra cho dự án. KBSV cho rằng việc Nhơn Trạch 3 và 4 hoàn thành và giá LNG nhập khẩu giảm là điều kiện thúc đẩy kho LNG này đi vào hoạt động.

KBSV ước tính doanh thu và lợi nhuận sau thuế của GAS năm 2023 sẽ lần lượt đạt 95.667 tỷ đồng (giảm 5%) và 12.617 tỷ đồng (giảm 16,2%).

Bảo Duy

VietnamFinance