Sau đính chính số liệu báo cáo quý IV/2022, lợi nhuận của NT2 gấp 28 lần

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HoSE: NT2) vừa công bố văn bản đính chính một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính quý IV/2022.

Sau đính chính số liệu báo cáo quý IV/2022, lợi nhuận của NT2 gấp 28 lần.
Sau đính chính số liệu báo cáo quý IV/2022, lợi nhuận của NT2 gấp 28 lần.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế quý IV/2022 của công ty sau đính chính đạt 160 tỷ đồng, tăng thêm 154 tỷ đồng so với báo cáo trước đó (gần 6 tỷ đồng). So với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế quý này tăng 32%.

Trong các chỉ tiêu, doanh thu và giá vốn không có biến động nhiều. Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty đã thay đổi từ 82 tỷ đồng ở báo cáo tài chính công bố trước đó thành âm 116 tỷ đồng ở báo cáo đính chính. Chính điều này đã khiến cho lợi nhuận sau thuế quý IV/2022 của công ty tăng đột biến.

Sau khi đính chính, luỹ kế cả năm 2022, doanh thu của NT2 là 8.788 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2021; lợi nhuận sau thuế đạt 883 tỷ đồng, tăng 65%. Như vậy, công ty lần lượt vượt 8% mục tiêu doanh thu và vượt 89% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của NT2 đạt 7.444 tỷ đồng, tăng 159 tỷ đồng so với báo cáo tài chính công bố trước đó (7.285 tỷ đồng).

Thay đổi lớn nhất trong cơ cấu tài sản là khoản dự phòng phải thu khó đòi của công ty giảm từ 240 tỷ đồng xuống 41 tỷ đồng. Đây là khoản trích lập đối với các khoản nợ phải thu tiền điện của Công ty Mua bán điện (EPTC) theo quy định tại hợp đồng ngày 6/7/2012 giữa NT2 và EPTC và các hợp đồng sửa đổi bổ sung. Trước đó, việc phải trích lập dự phòng là nguyên nhân khiến lợi nhuận quý IV/2022 của NT2 giảm tới 95% so với cùng kỳ.

Bảo Duy

Theo VietnamFinance