Sau gần 2 tháng trễ hạn, Louis Land hoàn tất nộp phạt 370 triệu đồng

(CL&CS) - Louis Land cho biết công ty đã hoàn tất nộp phạt theo quyết định của UBCKNN, song trễ gần 2 tháng so với thời gian yêu cầu do vướng thủ tục thay đổi nhân sự.

Theo thông tin được CTCP Louis Land (mã chứng khoán: BII) công bố, ngày 20/9, công ty đã nộp xong số tiền phạt 370 triệu đồng vào Kho bạc Nhà nước theo quyết định xử phạt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đối với doanh nghiệp, ký ngày 21/7.

Louis Land đã hoàn tất nộp phạt 370 triệu đồng sau 2 tháng trễ hạn
Louis Land đã hoàn tất nộp phạt 370 triệu đồng sau 2 tháng trễ hạn

Trước đó, ngày 21/7/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 490/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Louis Land. Lý do phạt vì không công bố thông tin theo quy định của pháp luật và công bố thông tin sai lệch, với số tiền phạt cụ thể như sau:

Phạt tiền 100 triệu đồng vì không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty không công bố thông tin (CBTT) đối với Nghị quyết Hội đồng quản trị số 39/2021/LH/HĐQT-NQ ngày 04/3/2021 thoái toàn bộ vốn 57,2 tỷ đồng tại Công ty TNHH Địa ốc Tân Bửu; CBTT không đúng thời hạn đối với Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán, Báo cáo tài chính bán niên 2020 đã soát xét).

Louis Land tiếp tục bị phạt tiền 200 triệu đồng vì đã công bố thông tin sai lệch.

Tại Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, Công ty đã hạch toán lãi từ giao dịch mua công ty con Công ty TNHH Golden Resource (34.918.257.203 đồng) vào vốn chủ sở hữu (khoản Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước), mà không đưa vào kết quả hoạt động kinh doanh (khoản mục Thu nhập khác) của năm tài chính 2020.

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021, tại mục “Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của công ty, hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ”, Công ty báo cáo “Không có”. Tuy nhiên, căn cứ Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã soát xét, trong 6 tháng đầu năm 2021, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan).

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch.

Ngoài ra, Louis Land còn bị phạt tiền 70 triệu đồng vì công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Theo Báo cáo tài chính năm 2019, 2020, trong năm 2019, 2020, Công ty có các giao dịch với các bên liên quan. Các bên liên quan được thuyết minh tại Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019, 2020 của Công ty. Tuy nhiên, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, 2020 tại Mục “Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ” không trình bày đầy đủ các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan.

Theo quyết định này của UBCKNN, thời gian thực hiện nộp phạt là 10 ngày kể từ ngày ký. Như vậy, Louis Land đã thực hiện nộp phạt trễ gần 2 tháng so với yêu cầu, nguyên nhân do thủ tục hành chính để thay đổi nhân sự Tổng Giám đốc, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thủ tục bàn giao hồ sơ giữa các bên, theo giải trình từ phía công ty.

Bên cạnh đó, Louis Land cũng cho biết đã ngày 28/7 đã công bố thông tin bổ sung nghị quyết HĐQT tháng 4/2021 về việc thoái vốn tại Công ty TNHH Địa ốc Tân Bửu và bổ sung, đính chính các số liệu, nội dung khác theo báo cáo tài chính các năm 2019; 2020; 2021 đã kiểm toán.

Về phần thay đổi Tổng Giám đốc mà công ty đã đề cập, ngày 21/7 (cùng ngày UBCKNN ra quyết định xử phạt), công ty đã miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của bà Nguyễn Giang Quyên và bổ nhiệm ông Lữ Trọng Kiên thay thế. Ông Kiên hiện cũng là thành viên duy nhất trong Ban Điều hành của doanh nghiệp.

Ông Kiên là nhân sự có liên quan đến ông Nguyễn Văn Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT và thành viên sáng lập Louis Land, người đã rời HĐQT công ty từ tháng 9/2021.

Tại ĐHĐCĐ ngày 12/9 mới đây, công ty cũng bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 là ông Dương Hùng Biện, ông Ngô Hữu Nghĩa, ông Nguyễn Phước Du Phong và ông Hà Phương Bắc, đồng thời đổi tên thành CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (Bidico) như tên gọi lúc đầu, khi chưa gia nhập nhóm Louis Holdings.

Hà Thu

Theo Chất lượng và Cuộc sống