Sau lùm xùm bán chui cổ phiếu của Chủ tịch, LDG bổ nhiệm cùng lúc nhiều phó tổng giám đốc

HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (HoSE: LDG) vừa công bố quyết định bổ nhiệm 3 nhân sự đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc công ty từ ngày 23/8.

Sau lùm xùm bán chui cổ phiếu của Chủ tịch, LDG bổ nhiệm cùng lúc nhiều Phó Tổng giám đốc.
Sau lùm xùm bán chui cổ phiếu của Chủ tịch, LDG bổ nhiệm cùng lúc nhiều Phó Tổng giám đốc.

Trong đó, ông Lê Văn Như Hải phụ trách khối kinh doanh, ông Lê Khắc Trọng phụ trách khối xây dựng, ông Trần Công Luận phụ trách khối tài chính – đầu tư.

Được biết trước khi được bổ nhiệm vào vị trí trên, cả ông Hải, ông Trọng và ông Luận đều không giữ chức vụ gì ở công ty.

Trước đó, LDG có một Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc tài chính là ông Nguyễn Phạm Vĩnh Nghi. Tuy nhiên đến ngày 28/6, HĐQT công ty đã thông qua miễn nhiệm các chức danh của ông Nghi.

Việc bổ nhiệm loạt Phó tổng giám đốc của LDG diễn ra ngay sau khi công ty xảy ra lùm xùm về bán chui 2,6 triệu cổ phiếu của Chủ tịch HĐQT.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tại Công văn số 5546/UBCKTT ngày 16/8/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) đã ra thông báo hủy bỏ giao dịch bán cổ phiếu LDG của Ông Nguyễn Khánh Hưng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đầu tư LDG.

Theo UBCKNN, ông Hưng đã bán 2.601.300 cổ phiếu LDG trong ngày 15/8/2023 mà không không báo cáo, không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, HoSE quyết định sẽ thực hiện loại bỏ đối với giao dịch bán cổ phiếu LDG của ông Nguyễn Khánh Hưng.

Ngay sau đó, ông Nguyễn Khánh Hưng đã có văn bản giải trình gửi đến HĐQT cũng như cổ đông của công ty và cho biết ngày 15/08/2023, ông đã thực hiện giao dịch bán hơn 2,6 triệu cổ phiếu LDG nhưng do trong thời gian từ 08-15/08, ông đang trong chuyến công tác xa nên không thể trực tiếp thực hiện công bố thông tin.

Thay vào đó, ông giao cho thư ký thực hiện công bố thông tin về "giao dịch cổ phiếu của người nội bộ" nhưng do nhân sự mới chưa nắm rõ quy định nên dẫn dến sai sót, làm chậm trễ quá trình công bố thông tin.

Ông Hưng cũng cho biết, ngay trong ngày 15/08, khi phát hiện sai sót, ông đã yêu cầu xử lý bổ sung để đảm bảo đúng quy định và dừng mọi giao dịch sau đó.

Chủ tịch LDG cũng khẳng định giao dịch trên là của cá nhân ông, không phải giao dịch cổ phiếu do công ty sở hữu và không liên quan đến quyền lợi của công ty. Bên cạnh đó, việc giao dịch cũng không liên quan đến quyền lợi giữa công ty với đối tác và khách hàng. Trong văn bản giải trình, ông Hưng cũng nhấn mạnh "sẽ chấp hành các quyết định xử phạt hành chính liên quan đến các sai sót trên".

Bảo Duy

Theo VietnamFinance