Techcombank lợi nhuận sau thuế giảm, nợ xấu tăng 140% trong quý 3

Quý 3/2021 Techcombank ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm 8,5% đạt 4.432 tỷ đồng, nợ xấu tăng 140% đạt gần 1.829 tỷ đồng so với quý 2/2021.

Báo cáo tài chính quý 3/2021 của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB) cho thấy tổng tài sản của Techcombank đạt 541.635,3 tỷ đồng tăng 7,4% so với quý 2/2021, tăng tới 34,9% so với cùng kỳ quý 3/2020.

Dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 317.699 tỷ đồng tăng 2,3% so với quý 2/2021 và tăng 38,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiền gửi khách hàng cũng đạt hơn 316.376 tỷ đồng tăng 9,3% so với quý 2/2021 và tăng 25,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, hai chỉ số Dư nợ cho vay khách hàng và Tiền gửi khách hàng của TCB ghi nhận kỳ thứ 4 tăng trưởng liên tục.

Techcombank lợi nhuận sau thuế giảm, nợ xấu tăng 140% trong quý 3 - Ảnh 1

Quý 3/2021 Techcombank ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm 8,5%, nợ xấu tăng 140% so với quý 2/2021.

Ngoài ra, thu nhập lãi thuần và lãi từ hoạt động dịch vụ đều ghi nhận mức tăng trưởng lần lượt là 31% và 30,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh những hoạt động kinh doanh có lãi, TCB cũng ghi nhận những hoạt động kinh doanh kém hiệu quả. Cụ thể, hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh lỗ gần 15,8 tỷ đồng, trong khi mức lợi nhuận TCB đạt được từ hoạt động này trong quý 2/2021 là gần 62 tỷ đồng; quý 3/2020 là gần 128 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư đạt 306,4 tỷ đồng tăng 50,3% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng lại giảm 81% so với quý 2/2021. Lãi từ các hoạt động khác chỉ có 155,5 tỷ đồng giảm tới 187,8% so với quý 2/2021 và giảm 81,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Quý 3/2021 TCB có lợi nhuận sau thuế đạt hơn 4.432 tỷ đồng, đánh dấu kỳ giảm đầu tiên sau 3 kỳ lợi nhuận sau thuế tăng liên tục của nhà băng này khi giảm 8,5% so với quý 2/2021.

Techcombank lợi nhuận sau thuế giảm, nợ xấu tăng 140% trong quý 3 - Ảnh 2

Nợ xấu của Techcombank tăng mạnh trong quý 3/2021, đặc biệt là nợ nhóm 5 - nợ có khả năng mất vốn (Đơn vị: triệu đồng).

Quý 3/2021, TCB cũng ghi nhận tổng nợ xấu tăng mạnh đạt mốc gần 1.829 tỷ đồng tăng tới hơn 140% so với quý 2/2021 và tăng tới 76,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nợ nhóm nhóm 5 – nợ có khả năng mất vốn tăng mạnh.

Cụ thể, nợ nhóm 3 – nợ dưới tiêu chuẩn đạt hơn 727 tỷ đồng tăng hơn 18 lần so với quý 2/2021 và cùng kỳ năm ngoái; Nợ nhóm 4 – nợ nghi ngờ đạt gần 659 tỷ đồng tăng 30,2% so với quý 2/2021 và tăng 15,7% so với cùng kỳ năm ngoái; Nợ nhóm 5 – Nợ có khả năng mất vốn tăng mạnh khi đạt gần 443 tỷ đồng tăng 106,1% (tương đương tăng hơn 2 lần) so với quý 2/2021 và tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 10 phiên giao dịch gần nhất của TCB ghi nhận sắc xanh vẫn chiếm ưu thế. Chốt phiên giao dịch ngày 07/10 giá cổ phiếu TCB ở mức 50.000 đồng/cổ phiếu, đến chốt phiên giao dịch ngày 21/10 ghi nhận giá cổ phiếu của TCB ở mức 52.900 đồng/cổ phiếu, giảm nhẹ 0,6% so với phiên giao dịch ngày 20/10.

Đại Dương - Linh Linh

Theo Doanh nghiệp Việt Nam