Thành viên HĐQT Hoà Bình bất ngờ phản đối ông Lê Viết Hải tiếp tục làm chủ tịch

Nhóm thành viên HĐQT Xây dựng Hoà Bình gồm: ông Nguyễn Công Phú, ông Lê Quốc Duy, ông Dương Văn Hùng và ông Albert Antoine bất ngờ ra thông báo phản đối Nghị quyết hoãn thi hành đơn xin từ nhiệm (được ký ngày 12/12/2022) chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Lê Viết Hải kể từ ngày 1/1/2023

Ông Lê Viết Hải và ông Nguyễn Công Phú (hai người đứng giữa) cùng lãnh đạo HBC.
Ông Lê Viết Hải và ông Nguyễn Công Phú (hai người đứng giữa) cùng lãnh đạo HBC.

Ngày 31/12/2022, Tập đoàn Xây dựng Hoà Binh công bố Nghị quyết số 53/2022/NQ-HĐQT.HBC về việc hoãn thi hành đơn xin từ nhiệm (ký ngày 12/12/2022) chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Lê Viết Hải kể từ ngày 1/1/2023, cũng như hoãn thi hành đơn từ nhiệm của ông Lê Viết Hải xin rút khỏi tư cách thành viên HĐQT. Đồng thời nghị quyết cũng thông qua hoãn thi hành việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc cho ông Lê Viết Hiếu; hoãn thi hành việc bầu ông Nguyễn Công Phú vào chức vụ Chủ tịch HĐQT.

Sau khi hàng loạt cơ quan truyền thông đưa tin về nghị quyết trên của HBC vào sáng 1/1/2023, một nhóm thành viên HĐQT gồm: ông Nguyễn Công Phú, ông Lê Quốc Duy, ông Dương Văn Hùng và ông Albert Antoine bất ngờ ra thông báo phản đối công bố mới nhất của HĐQT Tập đoàn Hòa Bình ngày 31/12/2022 bao gồm việc công bố Nghị quyết thông qua việc hoãn thi hành đơn xin từ nhiệm (được ký ngày 12/12/2022) chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Lê Viết Hải kể từ ngày 1/1/2023; và hoãn thi hành đơn từ nhiệm của ông Lê Viết Hải xin rút khỏi tư cách thành viên HĐQT.

Nhóm thành viên HĐQT cho rằng, Quyết định do cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Bình, Lê Viết Hải, đưa ra trong cuộc họp HĐQT bất thường là không hợp lệ vì không có đủ số lượng thành viên HĐQT tham dự để tiến hành tổ chức họp, không đủ số lượng phiếu bầu thông qua Nghị quyết HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty

Theo nhóm thành viên HĐQT này, các quyết định được thông qua tại cuộc họp HĐQT ngày 13/12/2022 vẫn có đầy đủ hiệu lực. Các quyết định được toàn bộ 8/8 thành viên HĐQT nhất trí thông qua trong cuộc họp này gồm quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Công Phú giữ chức Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Bình thay ông Lê Viết Hải – người trước đó gửi đơn từ nhiệm lên HĐQT.

Giải thích về việc phản đối này, nhóm thành viên HĐQT cho biết, để hủy bỏ các quyết định tại cuộc họp HĐQT ngày 13/12/2022, ông Lê Viết Hải đã nhiều lần triệu tập họp HĐQT qua hình thức trực tuyến vào các ngày 29/12/2022 và ngày 31/12/2022. Trong đó vào ngày 31/12/2022, sau khi cuộc họp vào lúc 9g00 sáng không đủ điều kiện tiến hành, ông Lê Viết Hải tiếp tục triệu tập họp vào lúc 13g30 chiều. Số lượng thành viên HĐQT tham dự lúc này cũng chỉ có 4 thành viên, vẫn chưa thể đủ điều kiện để tiến hành tổ chức vì theo quy định tại Điều lệ hiện hành HBC thì phải có 5/8 thành viên HĐQT tham dự.

Trong thông báo của nhóm thành viên HĐQT phát đi cho biết, “Chúng tôi đã ngay lập tức thông báo bằng văn bản với ông Lê Viết Hải rằng chúng tôi từ chối việc triệu tập tham gia vì cuộc họp này không đúng với Điều lệ Tập đoàn, theo đó việc thông qua bất kỳ quyết định nào đều là không hợp lệ”.

“Ông Hải không thể tiến hành được cuộc họp HĐQT theo quy định, cũng như không có đủ đa số phiếu trong HĐQT để có thể hoãn quyết định được đưa ra trong cuộc họp ngày 13/12/2022”, thông báo của nhóm thành viên HĐQT nhấn mạnh.

Nhóm thành viên HĐQT này cho biết đã thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Việt Nam (SSC) và các cơ quan tư pháp liên quan về sự việc và cho biết sẽ tiếp tục có những hành động thích hợp để đảm bảo các quyết định của HĐQT trong cuộc họp ngày 13/12/2022 được tuân thủ thực hiện đầy đủ và đúng pháp luật. Theo đó, ông Nguyễn Công Phú là Chủ tịch hợp pháp của Tập đoàn Hòa Bình kể từ hôm nay, 1/1/2023.

PV

Theo VietnamFinance