Trungnam Group muốn tài trợ ý tưởng quy hoạch khu vực sân bay Thành Sơn hơn 4.000ha

Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận vừa phát đi Thông báo số 3412/TB-SXD gửi đến Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) về việc mời quan tâm tài trợ ý tưởng quy hoạch phân khu xây dựng khu vực sân bay Thành Sơn.

Trungnam Group muốn tài trợ ý tưởng quy hoạch khu vực sân bay Thành Sơn quy mô hơn 4.000ha.
Trungnam Group muốn tài trợ ý tưởng quy hoạch khu vực sân bay Thành Sơn quy mô hơn 4.000ha.

Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận cho biết thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về kế hoạch thực hiện lựa chọn phương án ý tưởng lập quy hoạch phân khu xây dựng khu vực sân bay Thành Sơn, Sở đã có thông báo đến các đơn vị được biết và tham gia nghiên cứu, tài trợ ý tưởng quy hoạch phân khu xây dựng khu vực sân bay Thành Sơn.

Ngày 28/9/2022, Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận có phiếu chuyển số 1026/PC-VPUB về việc chuyển văn bản số 1066/2022/CV/TNG ngày 24/9/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam.

Qua xem xét, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận hoan nghênh tinh thần tích cực mong muốn tham gia đóng góp ý tưởng của công ty góp phần tìm kiếm, lựa chọn phương án ý tưởng quy hoạch tối ưu để làm cơ sở triển khai lập đồ án quy hoạch.

Do đó, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam căn cứ nội dung yêu cầu ý tưởng quy hoạch phân khu xây dựng khu vực sân bay Thành Sơn được nêu tại Thông báo số 2574/TB-SXD ngày 9/8/2022 để triển khai lập phương án ý tưởng gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp chậm nhất ngày 30/10/2022.

Trong đó, Sở đề nghị đơn vị gửi kèm cam kết việc tài trợ ý tưởng quy hoạch là tự nguyện, không điều kiện và cơ quan quản lý nhà nước có toàn quyền sử dụng phương án ý tưởng quy hoạch do đơn vị tài trợ.

Trước đó, Sở Xây dựng Ninh Thuận đã phát đi Thông báo số 2574/TB-SXD gửi đến một số doanh nghiệp để mời quan tâm tài trợ ý tưởng quy hoạch phân khu xây dựng Khu vực sân bay Thành Sơn.

Theo Sở Xây dựng Ninh Thuận, khu vực sân bay Thành Sơn với tính chất là khu đô thị mới và chỉnh trang đô thị có diện tích khoảng 4.466ha nằm trên địa bàn TP. Phan Rang - Tháp Chàm, huyện Ninh Hải và huyện Bác Ái.

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị cam kết tham gia với tinh thần tự nguyện, không điều kiện và hoàn thành ý tưởng, gửi về Sở để tổng hợp chậm nhất vào ngày 30/10/2022.

Trước đó, UBND tỉnh Ninh Thuận cũng đã phát đi Công văn số 3461/UBND-KTTTH về kế hoạch thực hiện lựa chọn phương án ý tưởng quy hoạch phân khu xây dựng khu vực sân bay Thành Sơn.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận chấp thuận kế hoạch thực hiện lựa chọn phương án ý tưởng quy hoạch phân khu xây dựng khu vực sân bay Thành Sơn theo đề xuất của Sở Xây dựng, đồng thời giao Sở Xây dựng khẩn trương triển khai để tổ chức lựa chọn phương án ý tưởng quy hoạch tối ưu.

Duy Phan

Theo VietnamFinance