Thành viên Trung Nam Group “hút” thêm 1.500 tỷ đồng trái phiếu

Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Trung Nam (thành viên thuộc Trung Nam Group) mới đây đã phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 1.500 tỷ đồng có kỳ hạn 1 năm.

Theo thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), lô trái phiếu được Tái Tạo Trung Nam phát hành có mã TRECB2223001 với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Kỳ hạn lô trái phiếu 1 năm, đáo hạn vào ngày 30/6/2023.

Các thông tin cơ bản khác như lãi suất, trái chủ mua trái phiếu, mục đích phát hành thì không được công bố.

Thông tin về lô trái phiếu vừa được Công ty Tái Tạo Trung Nam phát hành.  
Thông tin về lô trái phiếu vừa được Công ty Tái Tạo Trung Nam phát hành.  

Trong thời gian qua, các thành viên thuộc hệ sinh thái Trung Nam đã liên tục phát hành các lô trái phiếu với giá trị lớn.

Mới đây nhất, CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group) vừa công bố phát hành thành công 700 tỷ đồng thông qua 2 lô trái phiếu gồm: lô trái phiếu có mã TNGCH2223001 với giá trị 400 tỷ đồng, kỳ hạn 12 tháng, thời gian thực hiện từ ngày 16/3 – 17/5/2022 và lô trái phiếu có mã TNGCH2223002 có giá trị 300 tỷ đồng, kỳ hạn 12 tháng, thời gian thực hiện từ ngày 22/3-16/6/2022.

Trước đó, vào ngày 5/4 Trung Nam Group cũng đã huy động được 2.000 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 2 năm (đáo hạn vào ngày 5/4/2024). Các thông tin khác như trái chủ, lãi suất và mục đích phát hành không được doanh nghiệp công bố.

Như vậy, chỉ trong nửa năm 2022, Trung Nam Group đã huy động 2.700 tỷ đồng từ kênh trái phiếu.

Trước đó, vào năm 2021 Trung Nam cũng đã trải qua 2 đợt phát hành trái phiếu với tổng giá trị 2.600 tỷ đồng. Các lô trái phiếu lần lượt có mã TNGCB2124001 (giá trị 2.000 tỷ) và lô trái phiếu có mã TNGCB2122002 (600 tỷ đồng).

Bảo Châu

Theo Kinh doanh & Phát triển