Vì sao địa ốc Hoàng Quân bị thu hồi dự án nhà ở xã hội ngay trong guai đoạn nóng nhất?

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành quyết định thu hồi 11 dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Báo cáo 3180/BC-STNMT kết quả thực hiện Công văn số 1740/UBND-KTNV (ngày 12/4/2023 của UBND tỉnh Vĩnh Long) gửi UBND tỉnh Vĩnh Long. Báo cáo này cho biết có đến 11 dự án đã thu hồi đất, trong đó có 2 dự án nhà ở xã hội do CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông (Công ty Hoàng Quân Mê Kông) làm chủ đầu tư.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho biết thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Long tại Công văn số 1740/UBND-KTNV ngày 12/4/2023 về việc rà soát các dự án đầu tư không đưa đất sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất, ngày 18/4/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 1770/STNMT về việc phối hợp rà soát các dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất gửi các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Đến nay có 4 đơn vị (Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND huyện Trà Ôn) gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường.

Qua rà soát trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có 12 tổ chức không đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục, chậm triển khai thực hiện dự án, không thực hiện nghĩa vụ tài chính với tổng diện tích 64,7ha, trong đó: Đã thu hồi đất 11 dự án với diện tích 31,8ha; gia hạn sử dụng đất 1 dự án với diện tích 32,9ha.

Vì sao địa ốc Hoàng Quân bị thu hồi dự án nhà ở xã hội ngay trong guai đoạn nóng nhất? - Ảnh 1

11 dự án thu hồi đất gồm: Nhà máy sơ chế và chế biến nông sản Công ty Nông nghiệp Kiên Giang, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ. Công ty không sử dụng đất, không triển khai thực hiện dự án trên phần đất bãi bồi được Nhà nước cho thuê theo quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013, diện tích vi phạm 1,1ha. Kiến nghị thu hồi, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý lập kế hoạch sử dụng đất theo quy định.

UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 2188/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 về việc thu hồi đất do Công ty TNHH Một thành viên Nông nghiệp Kiên Giang thuê quản lý, sử dụng. Lý do thu hồi đất là Công ty TNHH Một thành viên Nông nghiệp Kiên Giang quản lý sử dụng đất đã vi phạm tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luât đất đai năm 2013.

Dự án xây dựng nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Phú của doanh nghiệp tư nhân Xí nghiệp xây dựng Hồng Trung, tại xã Hòa Phú, huyện Long Hồ. Doanh nghiệp chậm triển khai thực hiện dự án theo quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013, diện tích vi phạm 0,61ha. Kiến nghị thu hồi, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý lập kế hoạch đấu giá theo quy định.

UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 2636/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 về việc thu hồi đất do doanh nghiệp tư nhân Xí nghiệp xây dựng Hồng Trung (nay là Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Hồng Trung) quản lý, sử dụng. Lý do thu hồi đất là doanh nghiệp quản lý sử dụng đất đã vi phạm tại điểm i, khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013.

Dự án xây dựng nhà ở xã hội HQC Hòa Phú của Công ty Hoàng Quân Mê Kông, tại xã Hòa Phú, huyện Long Hồ. Lý do chưa triển khai thực hiện dự án, vi phạm quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013, diện tích đất vi phạm 1,4ha. Kiến nghị UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành thu hồi phần đất 1,4ha do Công ty đã vi phạm quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013. UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 2711/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 về việc thu hồi 14.017,9m2 tại xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ do CTCP Hoàng Quân Mê Kong quản lý, sử dụng đất đã vi phạm Luật Đất đai năm 2013.

Dự án nuôi trồng thủy sản – CTCP Đầu tư Phát triển Du lịch Vĩnh Long, tại xã Mỹ An, huyện Mang Thít. Công ty không sử dụng phần đất được Nhà nước cho thuê hơn 12 tháng liên tục vi phạm Luật Đất đai năm 2013, diện tích 8ha. Kiến nghị UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành thu hồi phần đất, diện tích 80.000,1m2 do CTCP Đầu tư Phát triển Du lịch Vĩnh Long đã trúng đấu giá thuê. Lý do thu hồi là Công ty đã vi phạm tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa theo quy định. UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 27/6/2022 về việc thu hồi 80.000,1m2 đất, loại nuôi trồng thủy sản tại Mỹ An, huyện Mang Thít do Công ty quản lý sử dụng.

Dự án đầu tư nuôi trồng thủy sản và kết hợp du lịch sinh thái của Công ty TNHH Một thành viên Việt Úc, tại xã Phú Thành, huyện Trà Ôn. Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xây dựng Việt Úc không thực hiện nghĩa vụ tài chính sau khi có quyết định giao đất, diện tích đất 24,3ha. Kiến nghị thu hồi, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý lập kế hoạch đấu giá theo quy định. UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 18/3/2020 về việc thu hồi 243.102,8m2, loại đất thương mại dịch vụ tại xã Phú Thành, huyện Trà Ôn do Công ty quản lý. Lý do thu hồi đất là người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và đã bị xử phạt hành chính không chấp hành.

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở thu mua và sơ chế ca cao của CTCP Thương mại và Sản xuất Nông sản Thảo Li, tại xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm. Lý do bị thu hồi 0,4ha là chậm triển khai thực hiện dự án, vi phạm Luật Đất đai 2013. Thu hồi, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý lập kế hoạch đấu giá theo quy định. UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 21/02/2023 về việc thu hồi 4.119m2 tại xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm do Công ty thuê.

Dự án Nhà máy đóng hộp trái cây, rau củ, quả Sông Hậu của Công ty WEMAKESOHAFARM, phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh. Công ty không sử dụng đất được Nhà nước cho thuê 12 tháng liên tục vi phạm Luật Đất đai năm 2013. Kiến nghị thu hồi phần đất 47.819m2 do Công ty vi phạm. UBND tỉnh Vĩnh Long đã thu hồi đất theo Quyết định số 2496/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 về việc thu hồi 47.819m2 đất tại phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh do Công ty sử dụng đã vi phạm trong quản lý sử dụng đất.

Dự án xây dựng Nhà máy bánh kẹo của CTCP bánh kẹo Hải Châu, tại phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh. Lý do thu hồi đất là Công ty không sử dụng phần đất được Nhà nước cho thuê hơn 12 tháng liên tục, vi phạm Luật Đất đai năm 2013. Kiến nghị thu hồi 106.389m2 đất do vi phạm Luật Đất đai năm 2013. Thu hồi, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý lập thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 3032/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 về việc thu hồi 106.389m2 đất, loại đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh do Công ty quản lý. Lý do thu hồi là Công ty chấm dứt thực hiện dự án.

Dự án xây dựng Nhà ở xã hội Khu công nghiệp Bình Minh của Công ty Hoàng Quân Mê Kông, tại xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh. Lý do thu hồi là chậm triển khai thực hiện dự án, vi phạm theo quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013. Kiến nghị thu hồi diện tích 16.583m2 do vi phạm Luật Đất đai năm 2013. UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 2664/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 về việc thu hồi 16.583m2, tại xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, do Công ty quản lý. Lý do thu hồi Công ty quản lý, sử dụng đất đã vi phạm Luật Đất đai năm 2013.

Dự án xây dựng Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Long của Công ty TNHH Bệnh viện Sản nhi Vĩnh Long, tại phường 9, thành phố Vĩnh Long. Lý do thu hồi là Công ty không sử dụng phần đất được Nhà nước giao cho thuê hơn 12 tháng liên tục vi phạm Luật Đất đai năm 2013. Kiến nghị thu hồi, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý lập kế hoạch đấu giá theo quy định. UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 về việc thu hồi 9.207m2, tại phường 9, thành phố Vĩnh Long do Công ty thuê. Lý do Công ty quản lý sử dụng đất đã vi phạm Luật Đất đai năm 2013.

Dự án Chăn nuôi gia súc tâp trung – Công ty TNHH Một thành viên Chăn nuôi gia súc Hiếu Thành, tại xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm. Lý do thu hồi do Công ty không sử dụng phần đất được Nhà nước cho thuê hơn 12 tháng liên tục, vi phạm Luật Đất đai năm 2013. Kiến nghị UBND tỉnh thu hồi phần đất Công ty không đưa đất vào sử dụng. UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 1608/QĐ-UBND về việc thu hồi 22.867,7m2 đất tại xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm do Công ty thuê quản lý, sử dụng đất vi phạm Luật Đất đai năm 2013.

Trường hợp gia hạn sử dụng đất là Dự án nuôi trồng thủy sản – CTCP Thủy sản Ánh Dương Xanh tại xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ. Lý do chậm tiến độ vi phạm Luật Đất đai năm 2013. Kiến nghị gia hạn sử dụng 24 tháng và nộp tiền theo quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013. Ngày 06/7/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường số Báo cáo số 3057/BC-STNMT, kiến nghị UBND tỉnh cho phép CTCP Thủy sản Ánh Dương Xanh được tiếp tục triển khai thi công dự án đối với phần đất thuê 32,9ha trong thời gian 16 tháng bù trừ vào thời gian áp dụng biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19. Ngày 24/11/2020 Công ty đã nộp tiền gia hạn sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước với số tiền 650 triệu đồng theo Thông báo số 195/TB-CT ngày 20/7/2020 của Cục thuế tỉnh Vĩnh Long.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho biết báo cáo UBND tỉnh Vĩnh Long xem xét để công bố công khai trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh và báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Thuỳ Anh

Theo Chất lượng và cuộc sống